St. Gregorios Malankara (Indian) Orthodox
Church Of Greater Washington
2337 Fairland Road 
Silver Spring, MD 20904 
Tel.(301)384-3833 
ekcd$&
Kh^j
eky~lmk
ShiUekcdA
cADUlekcdA
@iG^rekcdA
SulCki
rUlulPjelG
gk^\
1 CakSiH
2 CakSiH
1 glwl[lG
2 glwl[lG
1 pjri^l#A
2 pjri^l#A
tYcl
srs<aUlik
tSG
TSl>\
cJG^r$&
cpCildU$&
c.lYecAzj
K^azJfA
suClik
ujsgaUlik
ijhle$&
sus<c\SdH
plrJsuH
S<lSCu
SulSiH
@Salc\
Ql>pUlik
Sulrl
aJDl
r<oA
<>[kd\
scErUlik
<luj
scDu+=lik
ahlDj
a^luj
as[=lc\
hks[lc\
Sul<'lR
Ls~l: Yei^jd&
SylaG
1 sdlgj#UG
2 sdlgj#UG
zhlfUG
tsEcUG
Ejhj~juG
sdlshlUG
1 sfshlrJdUG
2 sfshlrJdUG
1 fJsalsFsulc\
2 fJsalsFsulc\
fjs^lc\
EJShSalR
tY>luG
ulS[l>\
1 esYflc\
2 esYflc\
1 Sul<'lR
2 Sul<'lR
3 Sul<'lR
ukpl
sixj~lmk

ahulxA ss>>j&

1 pjri^l#A 11:1

1 Lr#gA ujYclSushh*lA s<SY>lrjH pliJpjs Lmk[H Q'jv+kdomj eyfk: B$& rjs LjukA alAcikaSh*l;

2 aksN sCOH glwlilujgk' dlh^kA rJulujgk'k rludrluj ujYclSuhjsr rm^jufk: rJ ts wralu ujYclSuhjsr Sau\[ukA ts wralu ujYclSuhj'k Ye.kilujgj[ukA svu+ksa'k rjs sspialu uS<li rjS'lmk Lgkxjsv+uj}kak%k;

3 T$sr ujYclSuH ao~lsgls[ukA s<SY>lrjH gl wlijs Lmk[H i'k pliJp\ s<SY>lrjHsiv+k u S<liuksm c'jPjujH LiSglmk KmNmjsvuk CaoSi HakDl#gA uS<li Lgkxjsv+ufkSelsh LiG pliJ pjsr ujYclSuhj'k glwliluj}k L.jS,dAsvuk;

4 ejs' pliJpkA th*lujYclSuhkA su>oc\ t' sugk CShajSh[k sv'k; Lijsm SpCrjilcjdxlu su>ocUG K%lujgk'k;

5 su>oc\rjilcjd& pliJpjSrlmk: rJ Tijsm dm[ujh* t'k eyk tjhkA pliJp\ cJSulRSdl} ejmjv+k Lfldk'k pliJpjs rzgA;

6 t'lH pliJp\: @sgjhkA su>ocUsg @pUA Sflhj v+lH LiR fhirkA ScrlefjukA @ujgj[kA t'k eyk L$sr scgouuksm adR Sulil>\ @pUA duyjsv+'k fhirluj^J'=k;

7 pliJp\ @ Sdl}ujH el^=fksdl%k Lfj'k pliJpjs rzgA t'k Segluj;

8 ejs' LiR rzgs^ ajSh*l fkm$j vkMkA enjfk Ky~jv+k rzg^js SC,akxx .lzA Sulil>\ Sdmk fJ^=k;

9 sscrU$xksm uS<li fS'lmkdosm K%lujgk'fjrl H pliJp\ Sah\[kSaH Ye>hrluj^J'=k;

10 pliJpj'k K%lujgk' YePlriJglG @ijfk: ujYcl Suhjsr[kyjv+kxx uS<liuksm ivrYedlgA Lisr glwlilS[%fj'k LiG th*lujYclSuhkaluj glwfIA cA>jv+k Lis e]A akyksd ejmjv+k;

11 pliJpj'k%lujgk' iJglgksm cADUulijfk: ak~fk SegjH YePlrjuluj Qgk <DSalrUs adrlu ulSCls>ulA LiR ao'oykSegksm Srsg dk#A Ql$j QSg cau^k Lisg sdl'kdxk;

12 Lis SC,A LS<l<Urlu Splplijs adR tsh ulclG LiR ao'k iJglgjH Qgk^R @ujgk'k;

13 sEhjcUG ec\ pJajH uk^j'k domjuS~l& LiR Lijsm pliJpjSrlmkdosm K%lujgk'k; Lijsm uiA rjy Qgk iuH K%lujgk'k emrA sEhj cUgksm akNjH rj'k QlmjS~luj;

14 t'lH LiG @ iuhjs aSUrj'k Lfjsr dl^k sEhjcUsg si}j[xk uS<li Li[=k ihjSulgk wuA rh\dj;

15 Qgj[H sEhjcUgksm sscrUA sgEuJAflq\igujH elxuajy$jujgj[kSNl& ak~fk fhilgjH ao'kSe G elyujH Lpkh*lAzk<ujH pliJpjs Lmk[H sv'k;

16 L'k pliJp\ pk=^jH @ujgk'k sEhjcU[=k L[lh ^k S>S^*s<ajH Qgk dliH~}lxA K%lujgk'k;

17 S>S^*s<Ae}nilfjh\[sh djnMjHrj'k sixxA trj[k dkmj~lR @G sdl%ki'k fgkA t'k pliJp\ @^=jeo%k eyk;

18 LS~l& @ ao'kSegkA sEhjcUgksm elxu^jHdomj dm'ksv'k S>S^*s<Ae}nilfjh\[sh djnMjH rj'k sixxASdlgj pliJpjs Lmk[H sdl%ki'k pliJSpl Lfk dkmj~lR arjh*lsf uS<lsi[k rjSipjv+k Qqjv+k:

19 Tfk svu\ilR ts sspiA trj[k cAzfj igk^gk Sf f$xksm Yelnsr KSe]jv+Sh*l Lfk sdl%k i'jgj[k'fk t'k eyk Lfksdl%k Li'k Lfk dkmj~lR arlujh* Tfldk'k TO ao'k iJglG svufk;

20 Sulil>js cS<lpgrlu L>JCluj aoigjH fhi rlujgk'k LiR ak'oykSegksm Srsg dk#A Ql$j" Lisg sdl'k Lfksdl%k LiR @ aoigjHsiv+k dJ^=jYelejv+k;

21 TO aoigjH g%kSesg[l& LPjdA alrA LiR Yelejv+k Li[=k rludrluJ'=k t'lH LiR asM aoiSglxA igjdujh*;

22 dc\S>hjH Qgk eglYdaClhjuksm adrlu suS<l ulpuksm adrlu s>rulikA iJu+=Yei{^jd& svuk; LiR Salil>jsh LgJSuhjs g%kekYflsg cA< gjv+fh*lsf <jadlh^k Qgk zk<ujHsv'k Qgk cjA<s^ukA sdl'kdxk;

23 LiR LXkakqA sel[akxx pJZ=dlurlSulgk ajYcuJ aUsrukA cA<gjv+k @ ajYcuJaUs du+jH sru\^k dlgs em~kfmjSelsh Qgk dk#A K%lujgk'k Ti Srl Qgk imjukAsdl%k Lis Lmk[Hsv'k ajYcuJ aUs du+jHrj'k dk#Aejmjv+k eyjv+k dk#Asdl%k Lisr sdl'kdxk;

24 Ti suS<lulpuksm adrlu s>rulik svuk" ao'k iJglgjHsiv+k dJ^=j Yelejv+k;

25 LiR ak~fkSegjhkA alrSayjuirlujgk'k tjhkA aSM aoiSglxA igjdujh*; pliJp\ Lisr LdNmjrlu drl[j;

26 sscrU^jsh iJglSgl: Sulil>js cS<lpgrlu LclS<H" S>S^*s<aUrlu Splplijs adR tH <lrlR"

27 <Sglu+=rlu CSl^\" seShlrUrlu S<shc\;

28 sfS[liUrlu TS[Cjs adR TOgl" LrlSFlfU rlu L>JSuScG"

29 <oClfUrlu cjs>Dluj " LS<l<Urlu TOhluj"

30 srSflElfUrlu a<gluj" srSflElfUrlu >lruk sm adR S<shp\"

31 s>rUlaJrUgksm zjs>uujH rj'kxx gJ>lujuksm adR TOFluj" eglSFlrUrlu s>rulik;

32 r<ShzlCjH rj'kxx <ogluj" L>+=lfUrlu L>JSu H;

33 s><goaUrlu Lclsi^\" CuHS>lrUrlu thU<\>l;

34 zJSclrUrlu <SCajs ekYflG; <glu+=rlu ClSzuksm adR SulrlFlR"

35 <glu+=rlu clDlgjs adR L<JulA; KOgjs adR thJElH"

36 saSDglfUrlu S<sEG" seShlrUrlu L<Julik;

37 dS=hUrlu s<SYcl" tc>lujuksm adR rugluj"

38 rlFls cS<lpgR SulSiH" <Yzjuksm adR aj>\<lG"

39 LSlrUrlu Scsh[\" scgouuksm adrlu Sulil >js @ukPil<drlu s>SglfUR rY<luj"

40 ujYfJurlu TOgl; ujfJurlu zlSg>\"

41 <jfUrlu KOgJulik" L<*lujuksm adR cl>lp\"

42 goS>rUgksm ScrlefjukA ak~fkSeG LdNmjukxxi rkaluj goS>rUrlu CJcuksm adR LpJrl"

43 auDuksm adR <lrlR" ajUrlu SulClEl^\;

44 LscglfUrlu KJulik" LSglSiu+=rlu S<lFlajs ekYflglu Clal" suuJSuH"

45 CjYajuksm adrlu supJuSuH fJcUrluj Lis cS<lpgrlu Sul<l:

46 a<iUlrlu thJSuH" tHrlajs ekYflglu sugJ >luj" SulCiUlik" Salil>UR uj^l"

47 thJSuH " QlS>p\" saScl>Urlu ulcJSuH t'jiG fS';

1 pjri^l#A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
You need Internet Explorer 4.0 and up or Netscape 4.xx to view this page.
(Does not work with Netscape 6.0 and 7.0)
Problems? Comments? Please send email to: Web Team, St. Gregorios Orthodox Church, DC