St. Gregorios Malankara (Indian) Orthodox
Church Of Greater Washington
2337 Fairland Road 
Silver Spring, MD 20904 
Tel.(301)384-3833 
ekcd$&
Kh^j
eky~lmk
ShiUekcdA
cADUlekcdA
@iG^rekcdA
SulCki
rUlulPjelG
gk^\
1 CakSiH
2 CakSiH
1 glwl[lG
2 glwl[lG
1 pjri^l#A
2 pjri^l#A
tYcl
srs<aUlik
tSG
TSl>\
cJG^r$&
cpCildU$&
c.lYecAzj
K^azJfA
suClik
ujsgaUlik
ijhle$&
sus<c\SdH
plrJsuH
S<lSCu
SulSiH
@Salc\
Ql>pUlik
Sulrl
aJDl
r<oA
<>[kd\
scErUlik
<luj
scDu+=lik
ahlDj
a^luj
as[=lc\
hks[lc\
Sul<'lR
Ls~l: Yei^jd&
SylaG
1 sdlgj#UG
2 sdlgj#UG
zhlfUG
tsEcUG
Ejhj~juG
sdlshlUG
1 sfshlrJdUG
2 sfshlrJdUG
1 fJsalsFsulc\
2 fJsalsFsulc\
fjs^lc\
EJShSalR
tY>luG
ulS[l>\
1 esYflc\
2 esYflc\
1 Sul<'lR
2 Sul<'lR
3 Sul<'lR
ukpl
sixj~lmk

ahulxA ss>>j&

1 CakSiH 1:1

1 tYEuJAahrl}jsh glalFluJA SclEJajH th\[lrl t'k Segkxx Qgk ekgk,R K%lujgk'k LiR -hJ<oijs adrlu suSgl<lajs adR @ujgk'k-hJ<o tYEuJaUrlu coEjs adrlu sfl<oijs adR @ujgk'k;

2 th\[lsr[k g%k .lu+=alG K%lujgk'k Qgk^j[k < 'l t'kA aSMi&[k serj'l t'kA SeG serjs' [k a[& K%lujgk'k <s'S[l a[& Th*lujgk'k;

3 CJShlijH sscrU$xksm uS<lisu rac\[gj~lrkA Li'k ulzA dqj~lrkA fs e}n$xjHrj'k @%k SflykA CJShlijSh[k Seld efjilujgk'k -hjuksm g%k ekYflgluj uS<lsi[k ekSgl<jflglujgk' s<lEjukA Ejsr<lckA Lijsm K%lujgk'k;

4 th\[lrl ulzA dqj[kSNl& Qs[ukA fs .lu+=ulu serjs'[kA Lixksm cdhekYfl[=kA ekYfjal[=kA Ql<gj sdlmk[kA;

5 <s'S[l LiR <'su Sc<j[sdl%k Tg}j Ql <gj sdlmk[kA; t'lH uS<li Lixksm z.=A Lsm v+jgk'k;

6 uS<li Lixksm z.=A Lsmv+jgk'fjrlH Lixksm Ye fjSulzj Lisx iUcrj~j~lR f[i`A ixsg ak,j ~jv+k;

7 Li& uS<liuksm @hu^jSh[k Seldk' cau s^ls[ukA @%kSflykA Li& L$sr svukSel'k; Li& Lisx ak,j~jv+fksdl%k Li& dgk e}jnj djm'k;

8 Lixksm .^=lilu th\[lrl LiSxlmk: <S'" rJ t#j'k dguk'k_ t#j'k e}jnj djm[k'k_ rJ iU crj[k'fk t#k_ BlR rjr[k e^k ekYflsg[l & r'h*Sul t'k eyk;

9 ekSgl<jfrlu -hj uS<liuksm ajg^js ilfjh\[H @cr^jH Tgj[ulujgk'k;

10 Li& aSrliUcrS^lsm uS<liSulmk Yel=jv+k ixsg dgk;

11 Li& Qgk Srv+=Sr'=k sscrU$xksm uS<lSi" Lmju s cmASrl[j Lmjusr Ql[=ukA Lmjusr ay[l sf Qgk ekgk,c#lrs^ rh\dkdukA svulH Lmju R Lisr Lis wJieu+=#A uS<lsi[k sdlmk[kA Lis fhujH s]Og[^j sflmkdukajh* t'k eyk;

12 T$sr Li& uS<liuksm c'jPjujH Yel=jv+k sdl%jgj[kSNl& -hj Lixksm ilsu co]jv+kSrl [j;

13 <'l <{puAsdl%k cAclgjv+fjrlH Lixksm LPgA Lr$jufh*lsf C>\pA Sd&~lrjh*lujgk'k @dulH Li&[k h<gjejmjv+jgj[k'k t'k -hj[k Sfl'jS~luj;

14 -hj LiSxlmk: rJ tYfS^lxA h<gjejmjv+jgj[kA_ rjs iJk Ty$s} t'k eyk;

15 Lfj'k <'l K^gA eyfk: L$sruh*" uwalr Sr BlR aSrliUcrakSxxlgk YcJ BlR iJSl apUSal dkmjv+j}jh* uS<liuksm c'jPjujH ts <{puA edgkduSYf svufk;

16 Lmjusr Qgk rJvYcJuluj ijvlgj[gkSf LmjuR c m^jsukA iUcr^jsukA @PjdUAsdl%ldk'k cAclgjv+fk;

17 Lfj'k -hj: calPlrS^lsm Selu\s[l&d ujYcl Suhjs sspiS^lmk rJ dqjv+ LSe] LiR rjr[k rh\dkalylds} t'k K^gA eyk;

18 Lmju'k f{[`jH d{e h.j[kalylds} t'k eyk YcJ fs iqj[kSeluj .]nAdqjv+k Lixksm akDA ejs' ilmjufkajh*;

19 Lr#gA LiG Lfjdlh^k tqkS'Mk uS<liuksm c'jPjujH rac\[gjv+SC,A glaujH f$xksm iJ}j Sh[k Seluj; t'lH th\[lrl fs .lu+=ulu < 'su egjYz<jv+k uS<li Lisx Ql^=k;

20 Qgk @%k dqjj}k <'l z.=A Pgjv+k Qgk adsr Yecijv+k BlR Lisr uS<liSulmk LSe]jv+k il$j t'k eyk Li'k CaoSiH t'k Segj}k;

21 ejs' th\[lrl t' ekgk,rkA Lis dkmkA>sal s[ukA uS<lsi[k i,=l#gulzikA Srv+=ukA dqj~lR Seluj;

22 t'lH <'l dosm Selujh* Li& .^=lijSrlmk: Cj Ckijs akhdkmj alys} ejs' LiR uS<liuksm c'jPjujH sv'k Lijsm t'kA elS[=%fj'k BlR LisrukA sdl%kSelglA t'k eyk;

23 Lixksm .^=lilu th\[lrl LiSxlmk: rjs TA Selshulds} Lis akhdkmj alykAisg flacj[ uS<li fs ivrA rji^=j[kalylds} t'k eyk; L$sr Li& iJ}jHflacjv+k akhdkmj alykAisg ad'k akhsdlmk^k;

24 Li'k akhdkmj alyjuSC,A Li& ao'kiuk Yeluak xx Qgk dlxukA QgkeyalikA Qgk fkgk^j iJkaluj Lisr CJShlijH uS<liuksm @hu^jSh[k sdl %ksv'k: >lhSrl svyk~alujgk'k;

25 LiG dlxsu Lyk^j}k >lhsr -hjuksm Lmk[H sdl%ksv'k;

26 Li& LiSrlmk eyfk: uwalrSr uwalrln" uS<liSulmk Yel=jv+ksdl%k Tijsm caJe^k rj'j gk' YcJ BlR @dk'k;

27 TO >lhl'luj}k BlR Yel=jv+k BlR uS<liSul mk dqjv+ LSe] uS<li trj[k rh\djujgj[k'k;

28 Lfksdl%k BlR Lisr uS<lsi[k rjSipjv+jgj[k 'k LiR wJieu+=#A uS<lsi[k rjSipjfrlujgj [kA; LiG Lijsm uS<lisu rac\[gkv+k;

1 CakSiH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
You need Internet Explorer 4.0 and up or Netscape 4.xx to view this page.
(Does not work with Netscape 6.0 and 7.0)
Problems? Comments? Please send email to: Web Team, St. Gregorios Orthodox Church, DC