St. Gregorios Malankara (Indian) Orthodox
Church Of Greater Washington
2337 Fairland Road 
Silver Spring, MD 20904 
Tel.(301)384-3833 
ekcd$&
Kh^j
eky~lmk
ShiUekcdA
cADUlekcdA
@iG^rekcdA
SulCki
rUlulPjelG
gk^\
1 CakSiH
2 CakSiH
1 glwl[lG
2 glwl[lG
1 pjri^l#A
2 pjri^l#A
tYcl
srs<aUlik
tSG
TSl>\
cJG^r$&
cpCildU$&
c.lYecAzj
K^azJfA
suClik
ujsgaUlik
ijhle$&
sus<c\SdH
plrJsuH
S<lSCu
SulSiH
@Salc\
Ql>pUlik
Sulrl
aJDl
r<oA
<>[kd\
scErUlik
<luj
scDu+=lik
ahlDj
a^luj
as[=lc\
hks[lc\
Sul<'lR
Ls~l: Yei^jd&
SylaG
1 sdlgj#UG
2 sdlgj#UG
zhlfUG
tsEcUG
Ejhj~juG
sdlshlUG
1 sfshlrJdUG
2 sfshlrJdUG
1 fJsalsFsulc\
2 fJsalsFsulc\
fjs^lc\
EJShSalR
tY>luG
ulS[l>\
1 esYflc\
2 esYflc\
1 Sul<'lR
2 Sul<'lR
3 Sul<'lR
ukpl
sixj~lmk

ahulxA ss>>j&

2 pjri^l#A 1:1

1 pliJpjs adrlu CShlSalR fs glwfI^jH j gs~}k Lis sspialu uS<li LiSrlmkdosm Tgk 'k Lisr LfU#A a<fIs~mk^j;

2 CShlSalR th*lujYclSuhjSrlmk c<YclPjelSgl mkA CflPjelSglmkA rUlulPjelSglmkA th*lujYcl SuhjsukA ejf{.ir^hilglu cdhYe.k[l SglmkA cAclgjv+j}k

3 CShlSalR ci+=c.ukaluj zjs>Sulrjsh eowlzjgj [kSeluj; uS<liuksm plcrlu SalsC agk.oajujH siv+k K%l[ju sspi^js calzardomlgA Lijsm @ujgk'k;

4 t'lH sspi^js se}dA pliJp\ dju+=^\ suulgJ ajHrj'k flR Lfj'luj Qgk[jujgk' hS^[k sdl%kSel'k LiR Lfj'luj sugkCShajH Qgk domlgA Lmjv+j}k%lujgk'k;

5 <ogjs adrlu KOgjuksm adR s>cShH K%l[ju flYaulzeJ|ikA Lijsm uS<liuksm fjgkrjilc^j s akNjH K%lujgk'k Lijsm CShlSalrkA c.ukA LiSrlmk Yel=jv+k;

6 CShlSalR Lijsm uS<liuksm c'jPjujH calza rdomlg^jsh flYaulzeJ|^jSh[k sv'k LfjS H @ujgA S<laulzA dqjv+k;

7 L'k glYfj sspiA CShlSal'k YefU]rluj Li Srlmk: BlR rjr[k t#kfSgnA Svlpjv+ksdl&d t'gkxjsv+uk;

8 CShlSalR sspiS^lmk eyfk: ts L~rlu pliJpjSrlmk rJ a<lpu dlnjv+k Li'kedgA ts' glwlil[jujgj[k'k;

9 @dulH uS<liulu sspiSa ts L~rlu pliJ pjSrlmkxx rjs ilz\plrA rji{^julu\igkalylds} .oajujsh selmjSelsh LcADUalukxx wr^j'k rJ ts' glwlil[jujgj[k'kiSh*l;

10 @dulH TO wr^j'k rludrlujgjS[%fj'k trj [k lrikA ijSidikA fSgnSa Lh*lsf rjs TO ihju wr^j'k rUluelhrA svu\ilR @[=k dqjukA;

11 Lfj'k sspiA CShlSalSrlmk: Tfk rjs flhu+=al ujgj[ulhkA PrA" cN^k" alrA" CYfkrjYz<A t 'jiSul pJZ=lukSl Svlpj[lsf BlR rjs' glwl il[jsiv+ ts wr^j'k rUluelhrA svSu+%fj 'k lrikA ijSidikA Svlpjv+jgj[ulhkA

12 lrikA ijSidikA rjr[k rh\djujgj[k'k Lfh*l sf rjr[k akNkxx glwl[lgjH @[=kA h.jv+j}jh*l ^fkA rjs SC,A @[=kA h.j[l^fkalu PrikA cN^kA alrikA BlR rjr[k fgkA t'gkxjsv+uk;

13 ejs' CShlSalR zjs>Sulrjsh eowlzjgjujHrj'k" calzardomlg^js akNjHrj'k fS'" sugkCShaj Sh[ki'k ujYclSuhjH ilnk;

14 CShlSalR gF$sxukA dkfjgSv+idsgukA SCDgjv+k Li'k @ujg^jrlroyk gF$xkA e#JglujgA dkfjg Sv+idgkA K%lujgk'k Lisg LiR gFrzg$xjhkA sugkCShajH glwlijs Lmk[hkA el~=jv++k;

15 glwlik sugkCShajH sel'kA sixxjukA segk~Asdl %k dh*kSelshukA Spiplgk flq\iJfjujsh dl}^jagASelshukA @[j;

16 CShlSal'k dkfjgdsx sdl%ki'fk ajYcuJajHrj'l ujgk'k glwlijs dv+im[lG Lisu do}aluj ijsh [k il$jsdl%kigkA;

17 LiG ajYcuJajHrj'k gFsal'j'k LykroykA dkfjg Q'j'k roMNfkA sixxjsC[H ijhsdlmk^k il%j s[l%kigkA L$srfs' LiG <jfUgksm cdh glwl[l[=kA sdl%ki'k sdlmk[kA;

2 pjri^l#A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
You need Internet Explorer 4.0 and up or Netscape 4.xx to view this page.
(Does not work with Netscape 6.0 and 7.0)
Problems? Comments? Please send email to: Web Team, St. Gregorios Orthodox Church, DC