St. Gregorios Malankara (Indian) Orthodox
Church Of Greater Washington
2337 Fairland Road 
Silver Spring, MD 20904 
Tel.(301)384-3833 
ekcd$&
Kh^j
eky~lmk
ShiUekcdA
cADUlekcdA
@iG^rekcdA
SulCki
rUlulPjelG
gk^\
1 CakSiH
2 CakSiH
1 glwl[lG
2 glwl[lG
1 pjri^l#A
2 pjri^l#A
tYcl
srs<aUlik
tSG
TSl>\
cJG^r$&
cpCildU$&
c.lYecAzj
K^azJfA
suClik
ujsgaUlik
ijhle$&
sus<c\SdH
plrJsuH
S<lSCu
SulSiH
@Salc\
Ql>pUlik
Sulrl
aJDl
r<oA
<>[kd\
scErUlik
<luj
scDu+=lik
ahlDj
a^luj
as[=lc\
hks[lc\
Sul<'lR
Ls~l: Yei^jd&
SylaG
1 sdlgj#UG
2 sdlgj#UG
zhlfUG
tsEcUG
Ejhj~juG
sdlshlUG
1 sfshlrJdUG
2 sfshlrJdUG
1 fJsalsFsulc\
2 fJsalsFsulc\
fjs^lc\
EJShSalR
tY>luG
ulS[l>\
1 esYflc\
2 esYflc\
1 Sul<'lR
2 Sul<'lR
3 Sul<'lR
ukpl
sixj~lmk

ahulxA ss>>j&

2 CakSiH 1:1

1 sCOH agj[ukA pliJp\ LalSh[Usg cA<gjv+k am $ji'k cjd*lzjH g%kpjicA el[=ukA svu SC,A

2 ao'lA pjicA Qgk @& iYcA dJyjukA fhujH eoqj ilgjuj}kAsdl%k sCOhjs elxu^jHi'k" pliJpj s Lmk[H t^j cllAzA iJnk rac\[gjv+k;

3 pliJp\ LiSrlmk: rJ tijsmrj'k igk'k t'k Svlpjv+ fj'k: BlR ujYclSuH elxu^jHrj'k QlmjS~lgjd uldk'k t'k LiR eyk;

4 pliJp\ LiSrlmk: dlu+=A t#luj_ eyd t'k Svlpj v+++k; Lfj'k LiR: wrA emujH SflSMlmj wr^jH LSrdG e}kiJnk sCOhkA Lis adrlu SulrlFl rkAdosm e}kSeluj t'k K^gA eyk;

5 i^=alrA sdl%ki' >lhU[lgSrlmk pliJp\: sCOhkA Lis adrlu SulrlFlrkA e}kSelufk rJ t$sr Lyjk t'k Svlpjv+fj'k

6 i^=alrA sdl%ki' >lhU[lgR eyfk: BlR up{ul zjHS>liei+=f^jSh[k sv'S~l& sCOH fs dk#^jSH vlgjrjh\[k'fkA SfgkA dkfjg~m ukA Lisr fkm'=mk[k'fkA d%k

7 LiR ejySdl}kSrl[j ts' d%k ijxjv+k LmjuR Tfl t'k BlR K^gA eyk;

8 rJ @sg'k LiR Svlpjv+fj'k: BlR Qgk LalShdU R t'k K^gA eyk;

9 LiR tS'lmk: rJ Lmk^ki'k ts' sdlSh*nA ts wJiR akqkirkA t'jH Tgj[sdl%k trj[k egjY.aA ejmjv+jgj[k'k t'k eyk;

10 Lfksdl%k BlR Lmk^ksv'k Lisr sdl'k Li s iJuksmSC,A LiR wJij[ujh* t'k BlR Lyj jgk'k Lis fhujsh dJgjmikA .kw^jsh dmdikA BlR tmk^k Tijsm uwalrs Lmk[H sdl%ki'jgj[k'k;

11 Kmsr pliJp\ fs iYcA eyjv+kdJyj dosmukxxigkA L$sr fs' svuk;

12 LiG sCOhjsrukA Lis adrlu SulrlFlsrukA uS<liuksm wrs^ukA ujYclSuHz{<s^ukA dkyj v+k LiG ilxlH iJnkSelufksdl%k ijhejv+k dgk cUisg Keicjv+k;

13 pliJp\ i^=alrA sdl%ki' >lhU[lgSrlmk: rJ tij mk^kdlgR t'k Svlpjv+fj'k: BlR Qgk LrUwlfj [lgs adR" Qgk LalShdUR t'k LiR K^gA eyk;

14 pliJp\ LiSrlmk: uS<liuksm L.j,jdfsr cA<gj S[%fj'k dSu+l$kilR rjr[k .uA Sfl'lfk t$sr t'k eyk;

15 ejs' pliJp\ >lhU[lgjH Qgk^sr ijxjv+k: rJ sv'k Lisr si}j[xd t'k eyk; LiR Lisr si}js[l'k;

16 pliJp\ LiSrlmk: rjs gdfA rjs fhSaH uS<li uksm L.j,jdfsr BlR sdl'k t'k rJ rjs ilu\ sdl%k fs' rjr[k ijSglPaluj cl]Jdgjv+kiSh*l t'k eyk;

17 Lr#gA pliJp\ sCOhjsrukA Lis adrlu Sulrl FlsrukA dkyjv+k TO ijhlezJfA svlh*j

18 LiR su<opla[sx TO Prk=JfA L.Ucj~j~lR dhjv+k Lfk Coglgksm ekcd^jH tqkfjujgj[k'k iSh*l:

19 ujYclSuSh" rjs YeflealuiG rjs zjgjdxjH rj<flgluj iJglG e}kSelufk t$sr

20 z^jH Lfk Yecjal[gkSf Lc\[ShlR iJFjdxj H SZl,j[gkSf sEhjcUekYfjalG cS#l,j[gkSf LYzv=jdxksm drUdalG Kh*cj[gkSf;

21 zjHS>liei+=f$Sx" rj$xksm SaH aSl aqSul seu+lsfukA iqjelmkrjh$& Th*lsfukA Selds}; LijsmuSh*l iJglgksm egjv tyjkdxfk sCOhjs ssfhl.jS,dajh*l^ egjv fS';

22 rj<flgksm gdfikA iJglgksm SapkA ij}k Sulrl Fls ijh*k ej#jgjjh* sCOhjs il& i{Fl Sel 'fkajh*;

23 sCOhkA SulrlFlrkA wJidlh^k YeJfjukA ilhU ikA eo%jgk'k agn^jhkA LiG SiGejgjjh*; L iG dqkdrjhkA SizillG; cjA<^jhkA iJu+=illG;

24 ujYclSuH ekYfjalsg sCOhjsrsv+lh*j dgijR LiR rj$sx .Azjuluj gdflA>gA Pgj~jv+k rj$xksm i Yc^jSH sel'l.gnA Lnjujv+k;

25 ukaSU iJglG e}kSelufk t$sr: rjs zjgj dxjH SulrlFlR rj<frluSh*l;

26 SulrlFlSr" ts cS<lpgl" rjs'sv+lh*j BlR pk: Dj[k'k rJ trj[k LfjihR @ujgk'k rjR SYe aA dxYfSYea^jhkA ijcuSayjufk;

27 iJglG e}kSelufk t$sr uklukP$& rCjv+k SeluSh*l

2 CakSiH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
You need Internet Explorer 4.0 and up or Netscape 4.xx to view this page.
(Does not work with Netscape 6.0 and 7.0)
Problems? Comments? Please send email to: Web Team, St. Gregorios Orthodox Church, DC