St. Gregorios Malankara (Indian) Orthodox
Church Of Greater Washington
2337 Fairland Road 
Silver Spring, MD 20904 
Tel.(301)384-3833 
ekcd$&
Kh^j
eky~lmk
ShiUekcdA
cADUlekcdA
@iG^rekcdA
SulCki
rUlulPjelG
gk^\
1 CakSiH
2 CakSiH
1 glwl[lG
2 glwl[lG
1 pjri^l#A
2 pjri^l#A
tYcl
srs<aUlik
tSG
TSl>\
cJG^r$&
cpCildU$&
c.lYecAzj
K^azJfA
suClik
ujsgaUlik
ijhle$&
sus<c\SdH
plrJsuH
S<lSCu
SulSiH
@Salc\
Ql>pUlik
Sulrl
aJDl
r<oA
<>[kd\
scErUlik
<luj
scDu+=lik
ahlDj
a^luj
as[=lc\
hks[lc\
Sul<'lR
Ls~l: Yei^jd&
SylaG
1 sdlgj#UG
2 sdlgj#UG
zhlfUG
tsEcUG
Ejhj~juG
sdlshlUG
1 sfshlrJdUG
2 sfshlrJdUG
1 fJsalsFsulc\
2 fJsalsFsulc\
fjs^lc\
EJShSalR
tY>luG
ulS[l>\
1 esYflc\
2 esYflc\
1 Sul<'lR
2 Sul<'lR
3 Sul<'lR
ukpl
sixj~lmk

ahulxA ss>>j&

plrJsuH 1:1

1 su<oplglwlilu suS<lul[Jajs iluksm ao'lA @%jH >lS>H glwlilu sr>oDSpcG sugoCShajSh[k i Lfjsr rjSglPjv+k;

2 d^=lik su<oplglwlilusuS<lul[JajsrukA sspi ^js @hu^jsh elYf$xjH vjhfjsrukA Lis du+jH -hjv+k LiR Lisu CjrlG SpC^k fs Spis S]Yf^jSh[k sdl%k Seluj @ elYf$ sx LiR fs Spis .lgz{<^jH siv+k;

3 Lr#gA glwlik fs ,lgjH YePlrjulu LsCrlcjSrlmk: ujYclSuH a[xjH glwc#fjujhkA dkhJrlgjhkA siv+k

4 LAz.Azajh*l^igkA ckglgkA cdh lr^jhkA rjeknlgkA LyjijH ca=lgkA ijpUlegjlrjd xkA glwPlrjujH egjvgj~lR SulzUlgkA @u vjh >lhlsg igk^kilrkA Lisg dh\pugksm ijpUukA .l,ukA L.Ucj~j~lrkA dhjv+k;

5 glwlik Li[=k glwS.lwr^jH rjA flR dkmj[k' iJjH rjA rjfUi{^j rjuajv+k T$sr Lisg ao cAigA ix^=J}k LiG glwc'jPjujH rjh\S[nA t dhjv+k;

6 Ligksm do}^jH plrJSuH" <rrUlik" aJClSuH" Lcu+=lik t'J su<oplekYflG K%lujgk;

7 ,lPjeR Li[=k Segj}k plrJSuhj LiR S>H^\CG tA <rrUlij CYp[\ tA aJClSuhj SaC[\ tA Lcu+lij LS>p\ srSzl tA Segk ijxjv+k;

8 t'lH glwlijs S.lwrA sdl%kA LiR dkmj[k' iJksdl%kA fs'^lR LCkal[kdujh* t plrJSuH <{pu^jH rjujv+k" frj[k LCkj .ij~lR Tmigk^gksf ,lPjeSrlmk LSe]jv+k;

9 sspiA plrJSuhj ,lPjes akNjH puukA dgknukA h.j~lR Tmigk^j;

10 ,lPjeR plrJSuhjSrlmk: rj$xksm .]nikA elrJuikA rjuajv+j}k ts uwalrrlu glwlijsr BlR .us~mk LiR rj$xksm akDA rj$xksm ca Yelu[lglu >lhlgkSmfjSrlmk Q^k Srl[julH sahjk dlnk'fk t#jrk_ L$srululH rj$& glwc'jPjujH ts fsh[k LedmA igk^kA t eyk;

11 plrJSuShl ,lPjeR plrJSuhjA <rrUlijA aJClSuhjA Lcu+=lijA ijvlgdrluj rjuajv+jgk' saHcyjSrlmk:

12 Lmju$sx e^k pjicA egJ]jv+k Srl[julhkA LiG B$&[k fjlR Cldepl=ikA dkmj~lR ev+siikA f Srl[s};

13 Lfjs SC,A B$xksm akDikA glwS.lwrA dqj[k' >lhlgksm akDikA fjH rJ Q^k Srl[kd ejs' dlnk'fk Selsh Lmju$Sxlmk svuksdl&d t eyk;

14 LiR TO dlu+=^jH Ligksm LSe] Sd}k e^k pjicA Lisg egJ]jv+k;

15 e^k pjicA dqj SC,A Ligksm akDA glwS.lwrA dqjv+ki' cdh >lhlgkSmfjhkA LqdkfkA LiG alAcekjukigkA t d%k;

16 L$sr saHcG Ligksm S.lwrikA LiG dkmjS[%k' iJkA rJ[j Li[=k Cldepl=A sdlmk^k;

17 TO rlhk >lhlS[=l sspiA cdh ijpUujhkA lr^jhkA rjeknfukA cla=UikA sdlmk^k plrJSuH cdh pC=r$sxukA cIe$sxukA cA>jv+k ijSidjulujgk;

18 Lisg c'jPjujH sdl%kigkilR glwlik dhjv+jgk' dlhA fjdS~l& ,lPjeR Lisg sr>oDp\Sp cgjs c'jPjujH sdl%ksv;

19 gwlik LiSglmk cAclgjv+lsy LigjH th*ligjhkA siv+k plrJSuH" <rrUlik" aJClSuH" Lcu+=lik t'ji[=k fkhUaluj Qgk^srukA d%jh* LiG glwc'jPjujH CkYCos,[k rj;

20 glwlik LiSglmk lrijSidcA>aluj Svlpjv+fjH Qs[ukA Lisg fs glwUs^h*lmikak cdh aY#ilpjdxjhkA @.jvlgdlgjhkA e^jg}j ijCj։lsg d%k;

21 plrJSuShl SdlsgC\ glwlijs Q'lA @%kisg wJijv+jgk;

plrJsuH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
You need Internet Explorer 4.0 and up or Netscape 4.xx to view this page.
(Does not work with Netscape 6.0 and 7.0)
Problems? Comments? Please send email to: Web Team, St. Gregorios Orthodox Church, DC