St. Gregorios Malankara (Indian) Orthodox
Church Of Greater Washington
2337 Fairland Road 
Silver Spring, MD 20904 
Tel.(301)384-3833 
ekcd$&
Kh^j
eky~lmk
ShiUekcdA
cADUlekcdA
@iG^rekcdA
SulCki
rUlulPjelG
gk^\
1 CakSiH
2 CakSiH
1 glwl[lG
2 glwl[lG
1 pjri^l#A
2 pjri^l#A
tYcl
srs<aUlik
tSG
TSl>\
cJG^r$&
cpCildU$&
c.lYecAzj
K^azJfA
suClik
ujsgaUlik
ijhle$&
sus<c\SdH
plrJsuH
S<lSCu
SulSiH
@Salc\
Ql>pUlik
Sulrl
aJDl
r<oA
<>[kd\
scErUlik
<luj
scDu+=lik
ahlDj
a^luj
as[=lc\
hks[lc\
Sul<'lR
Ls~l: Yei^jd&
SylaG
1 sdlgj#UG
2 sdlgj#UG
zhlfUG
tsEcUG
Ejhj~juG
sdlshlUG
1 sfshlrJdUG
2 sfshlrJdUG
1 fJsalsFsulc\
2 fJsalsFsulc\
fjs^lc\
EJShSalR
tY>luG
ulS[l>\
1 esYflc\
2 esYflc\
1 Sul<'lR
2 Sul<'lR
3 Sul<'lR
ukpl
sixj~lmk

ahulxA ss>>j&

Kh^j 12:1

1 uS<li LY>lajSrlmk Lgkxjsv+usfs#'lH: rJ rjs SpCs^ukA vlv+=[lsgukA ejf{.irs^ukA ij}k ekys~}k BlR dlnj~lrjgj[k' SpCS^[k Seld;

2 BlR rjs' ihjSulgk wlfjul[kA rjs' LrkYz<jv+k rjs SeG ihkfl[kA rJ Qgk LrkYz<alujgj[kA;

3 rjs' LrkYz<j[k'isg BlR LrkYz<j[kA; rjs' Cej[k'isg BlR Cej[kA rj'jH .oajujsh cdh iAC$xkA LrkYz<j[s~mkA;

4 uS<li fS'lmk dhjv+fkSelsh LY>lA ekys~}k Shl^kA LiSrlmkdosm Seluj <lglrjH rj'k ekys~}S~l& LY>laj'k tqke^Xk iulujgk'k;

5 LY>lA fs .lu+=ulu clylujsuukA cS<lpgs adrlu Shl^jsrukA f$& K%l[ju cN^kdsxsuls[ukA f$& <lglrjHsiv+k cNlpjv+ @xkdsxukA do}js[l%k drlR SpCS^[k SeldkilR ekys~}k drlRSpC^k t^j;

6 LY>lA sCSDsa' hAisgukA -ShlR SalsgisgukA SpC^kdomj cXgjv+k; L'k drlrUR SpC^k el^=jgk'k;

7 uS<li LY>laj'k YefU]rluj: rjs c#fj[k BlR TO SpCA sdlmk[ksa'k Lgkxjsv+uk; frj[k YefU]rlu uS<lsi[k LiR Lijsm Qgk ulzeJ|A enjfk;

8 LiR Lijsmrj'k S>SFhj'k djq[kxx ash[k ekys~}k S>SFH emjlykA <luj djq[kaluj domlgA Lmjv+k Lijsm LiR uS<li[k Qgk ulzeJ|A enjfk uS<liuksm rla^jH @glPjv+k;

9 LY>lA ejs'ukA sfS[l}k ulYfsvuksdl%jgk'k;

10 SpC^k ]laA K%luj SpC^k ]laA d|jraluj fJ'==fksdl%k LY>lA ajYcuJajH sv'k el~=lR LijSm[k Seluj;

11 ajYcuJajH t^kalyluS~l& LiR fs .lu+= clylujSulmk eyfk: Tfl rJ scOu+=akxx YcJsu'k BlR Lyjuk'k;

12 ajYcuJaUG rjs' dlnkSNl&: Ti& Lis .lu=+su'k eyk ts' sdlh*kdukA rjs' wJiSrlsm g]j[kdukA svu+kA;

13 rJ ts cS<lpgjsu'k eySunA t'lH rjs rjaj^A trj[k rigjdukA BlR wJijv+jgj[kdukA svu+kA;

14 L$sr LY>lA ajYcuJajH t^juS~l& YcJ Lfjckgj t'k ajYcuJaUG d%k;

15 EySils Ye.k[lgkA Lisx d%k" EySils akNlsd Lisx YeCAcjv+k YcJ EySils LgarujH SelSd%ji'k;

16 Lixksm rjaj^A LiR LY>laj'k r svuk Li'k @mkalmkdxkA @dqkfdxkA plclgkA plcjalgkA sedqkfdxkA Q}d$xkA K%lujgk'k;

17 LY>lajs .lu+= clylujrjaj^A uS<li EySilsrukA Lis dkmkA>s^ukA LfU#A pj~jv+k;

18 LS~l& EySilR LY>lajsr ijxjv+k: rJ tS'lmk TO svufk t#k_ Ti& rjs .lu+=su'k ts' Lyjuj[l^fk t#k_

19 Li& ts cS<lpgjsu'k t#j'k eyk_ BlR Lisx .lu+=uluj}k tmk~lR cAzfj i'k SeluSh*l TS~l& Tfl" rjs .lu+= Lisx do}js[l%k Seld t'k eyk;

20 EySilR Lisr[kyjv+k fs @xkdSxlmk dhjv+k LiG LisrukA Lis .lu+=suukA Li'kxx cdhikaluj eyuv+k;

Kh^j
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
You need Internet Explorer 4.0 and up or Netscape 4.xx to view this page.
(Does not work with Netscape 6.0 and 7.0)
Problems? Comments? Please send email to: Web Team, St. Gregorios Orthodox Church, DC