St. Gregorios Malankara (Indian) Orthodox
Church Of Greater Washington
2337 Fairland Road 
Silver Spring, MD 20904 
Tel.(301)384-3833 
ekcd$&
Kh^j
eky~lmk
ShiUekcdA
cADUlekcdA
@iG^rekcdA
SulCki
rUlulPjelG
gk^\
1 CakSiH
2 CakSiH
1 glwl[lG
2 glwl[lG
1 pjri^l#A
2 pjri^l#A
tYcl
srs<aUlik
tSG
TSl>\
cJG^r$&
cpCildU$&
c.lYecAzj
K^azJfA
suClik
ujsgaUlik
ijhle$&
sus<c\SdH
plrJsuH
S<lSCu
SulSiH
@Salc\
Ql>pUlik
Sulrl
aJDl
r<oA
<>[kd\
scErUlik
<luj
scDu+=lik
ahlDj
a^luj
as[=lc\
hks[lc\
Sul<'lR
Ls~l: Yei^jd&
SylaG
1 sdlgj#UG
2 sdlgj#UG
zhlfUG
tsEcUG
Ejhj~juG
sdlshlUG
1 sfshlrJdUG
2 sfshlrJdUG
1 fJsalsFsulc\
2 fJsalsFsulc\
fjs^lc\
EJShSalR
tY>luG
ulS[l>\
1 esYflc\
2 esYflc\
1 Sul<'lR
2 Sul<'lR
3 Sul<'lR
ukpl
sixj~lmk

ahulxA ss>>j&

Kh^j 15:1

1 Lfjs SC,A LY>laj'k pC==r^jH uS<liuksm Lgkx~lmk K%lusfs#'lH: LY>lSa .us~Sm% BlR rjs egjvukA Lfja<^lu YefjEhikA @dk'k;

2 Lfj'k LY>lA: d^=lilu uS<lSi" rJ trj[k t#k fgkA_ BlR a[xjh*l^irluj rm[k'kiSh*l ts LidlCj pSsC[kdlgrlu TO tShUcG LSYf t'k eyk;

3 rJ trj[k c#fjsu f'j}jh*" ts iJ}jH wrjv+ plcR ts LidlCjuldk'k t'k LY>lA eyk;

4 LiR rjs LidlCjuldujh* rjs Kpg^jHrj'k ekys~mk'iR fS' rjs LidlCjuldkA; t'k Li'k uS<liuksm Lgkx~lmk%luj;

5 ejs' LiR Lisr eky^ksdl%k sv'k: rJ @dlCS^[k Srl[kd r]Yf$sx t`kilR dqjuksajH t`kd t'k dhjv+k; rjs c#fj T$sr @dkA t'k LiSrlmk dhjv+k;

6 LiR uS<liujH ijCIcjv+k Lfk LiR Li'k rJfjuluj dn[j}k;

7 ejs' LiSrlmk: TO SpCs^ rjr[k LidlCaluj fgkilR dHpue}nalu KOgjHrj'k rjs'do}js[l%ki' uS<li BlR @dk'k t'k Lgkxjsv+uk;

8 d^=lilu uS<lSi" BlR Lfjsr LidlCal[ksa 'kxxfk trj[k tS#l'jrlH LyjulA t'k LiR Svlpjv+k;

9 LiR LiSrlmk: rJ ao'k iukxx Qgk eCk[jmlijsrukA ao'k iukxx Qgk SdlhlmjsrukA ao'k iukxx Qgk @}ksdlMsrukA Qgk dkykYelijsrukA Qgk YelijRdkjsrukA sdl%kigjd t'k dhjv+k;

10 Tisusuls[ukA LiR sdl%ki'k Q^rmkSi ejx'=k .lz$sx Sr[=kSrsg siv+k e]jdsxSul LiR ejx'=jh*;

11 KmhkdxjSH ylXRe]jd& Ty$ji'S~l& LY>lA Lisu @}j[xk;

12 cou+=R Lcaj[kSNl& LY>laj'k Qgk zl?rjYp i'k .JfjukA LfakA Lis SaH iJnk;

13 LS~l& LiR LY>lajSrlmk: rjs c#fj cI#ah**l^ SpC^k rlroyk cAigA Yeilcjdxlujgk'k @ SpC[lsg Scij[kA LiG Lisg eJ/j~j[ksa'k rJ Lyjksdl&d;

14 t'lH LiG Scij[k' wlfjsu BlR ijPj[kA LfjsSC,A LiG ixsg cNS^lmkAdosm ekys~}k SelgkA;

15 rJSul calPlrS^lsm rjs ejfl[lSglmk SvgkArh* il=dU^jH Lm[s~mkA;

16 rlhlA fhaky[lG Tijsm am$jigkA LSalu+=gksm LYdaA Tfkisg fjdj}jh* t'k Lgkxjsv+uk;

17 cou+=R Lcajv+k Tgk}luSC,A Tfl" ekduk' Qgk fJv+ox @ .lz$xksm rmksi wIhj[k' Qgk e#A dm'kSeluj;

18 L'k uS<li LY>lajSrlmk Qgk rjuaA svuk: rjs c#fj[k BlR ajYcuJArpj fkm$j Yel^\rpjulu a<lrpjisgukxx TO SpCs^"

19 SdrUG" sdrJcUG" dp\SalrUG"

20 <jfUG" segjcUG" sgEuJaUG"

21 LSalu+=G" drlrUG" zj=CUG" su>ocUG t'jigksm SpCs^ fS'" f'jgj[k'k t'k Lgkxjsv+uk;

Kh^j
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
You need Internet Explorer 4.0 and up or Netscape 4.xx to view this page.
(Does not work with Netscape 6.0 and 7.0)
Problems? Comments? Please send email to: Web Team, St. Gregorios Orthodox Church, DC