St. Gregorios Malankara (Indian) Orthodox
Church Of Greater Washington
2337 Fairland Road 
Silver Spring, MD 20904 
Tel.(301)384-3833 
ekcd$&
Kh^j
eky~lmk
ShiUekcdA
cADUlekcdA
@iG^rekcdA
SulCki
rUlulPjelG
gk^\
1 CakSiH
2 CakSiH
1 glwl[lG
2 glwl[lG
1 pjri^l#A
2 pjri^l#A
tYcl
srs<aUlik
tSG
TSl>\
cJG^r$&
cpCildU$&
c.lYecAzj
K^azJfA
suClik
ujsgaUlik
ijhle$&
sus<c\SdH
plrJsuH
S<lSCu
SulSiH
@Salc\
Ql>pUlik
Sulrl
aJDl
r<oA
<>[kd\
scErUlik
<luj
scDu+=lik
ahlDj
a^luj
as[=lc\
hks[lc\
Sul<'lR
Ls~l: Yei^jd&
SylaG
1 sdlgj#UG
2 sdlgj#UG
zhlfUG
tsEcUG
Ejhj~juG
sdlshlUG
1 sfshlrJdUG
2 sfshlrJdUG
1 fJsalsFsulc\
2 fJsalsFsulc\
fjs^lc\
EJShSalR
tY>luG
ulS[l>\
1 esYflc\
2 esYflc\
1 Sul<'lR
2 Sul<'lR
3 Sul<'lR
ukpl
sixj~lmk

ahulxA ss>>j&

Kh^j 34:1

1 Shul ulS[l>j'k Yecijv+ adxlu pJrl SpC^jsh drUdalsg dllR Seluj;

2 t'lsy <jiUrlu <Salgjs adrluj SpC^js Ye.kilu sCSDA Lisx d%j}k ejmjv+ksdl%kSeluj LiSxlmkdosm Cujv+k Li&[k Selglu\digk^j;

3 Lis KxxA ulS[l>js adxlu pJrSulmk eMjSv+'=k LiR >lhsu Sc<jv+k" >lhSulmk <{pUaluj cAclgjv+k;

4 sCSDA fs L~rlu <SalgjSrlmk: TO >lhsu trj[k .lu+=uluj}k tmkS[nA t'k eyk;

5 fs adxlu pJrsu LiR i,xl[j t'\ ulS[l>\ Sd}k Lis ekYflG @}jRdo}S^lsm iuhjH @ujgk'k LiG igkSixA ulS[l>\ aj%lfjgk'k;

6 sCSDajs L~rlu <SalG ulS[l>jSrlmk cAclgj~lR Lis Lmk[H i'k;

7 ulS[l>js ekYflG ickf Sd}k iuhjH rj'k i'k; LiR ulS[l>js adSxlmkdosm Cujv+k" L$sr Lgkfl^ dlu+=A svuk ujYclSuhjH i,xfIA Yei^=jv+fksdl%k @ ekgk,l[k= iUcrA Sfl'j a<lSdleikA wIhjv+k;

8 <SalG LiSglmk cAclgjv+k: ts adR sCSDajs KxxA rj$xksm adSxlmk eMjujgj[k'k Lisx Li'k .lu++uluj sdlmkS[nA;

9 rj$& B$Sxlmk ijil<>A domj rj$xksm YcJdsx B$&[k fgjdukA B$xksm YcJdsx rj$&[k tmk[ukA svu\ijR

10 rj$&[k B$Sxlmkdosm el[=lA SpC^k rj$&[k cIlfY#Uak%ldkA LfjH el^=k iUlelgA svuk ick cNlpj~jR t'k eyk;

11 sCSDakA Lixksm L~SrlmkA cS<lpglSglmkA rj$&[k tS'lmk d{eSfl'julH rj$& eyuk'fk BlR fglA;

12 tS'lmk YcJPrikA plrikA tYfsujhkA Svlpj~jR rj$& eyukASelsh BlR fglA >lhsu trj[k .lu+=uluj}k fSgnA t'k eyk;

13 f$xksm cS<lpgjulu pJrsu TiR i,xl[jufk sdl%k uS[l>js ekYflG sCSDajSrlmkA Lis L~rlu <SalgjSrlmkA cAclgjv+k demaluj K^gA eyfk:

14 B$xksm cS<lpgjsu LYzv=julu ekgk,'k sdlmk [k' dlu+=A B$&[k elmkxxfh* Lfk B$&[k Lialraldk'k; tjhkA Q'k svulH B$& cfj[lA;

15 rj$xjhkxx @snh*lA egjSpr -Mk rj$& B$sx S~lsh @uJgksajH

16 B$xksm YcJdsx rj$&[k fgjdukA rj$xksm YcJdsx B$& tmk[ukA rj$Sxlmkdosm el^k= Qgk wraluJgkdukA svu+lA;

17 egjSpr -h\[k'fjH B$xksm il[k cfj[llShl B$& B$xksm >lhsu do}j s[l%k SelgkA;

18 Ligksm il[k <Salgj'kA <Salgjs adrlu sCSDaj'kA S>lPjv+k;

19 @ suOir[lg'k ulS[l>js adSxlmk LrkglzA i=jv+fksdl%k LiR @ dlu+=A svu+kilR flacA svujh* LiR fs ejf{.ir^jH th*ligjhkA SYC,\|rlujgk'k;

20 L$sr <SalgkA Lis adrlu sCSDakA f$xksm e}nSzlekg^jH sv'k" e}n^jsh ekgk,lSglmk cAclgjv+k:

21 TO ark,UG rSlmk calPlralujg[k'k Lfk sdl%k LiG SpC^kel^=k iUlelgAsvu+s} Li[=kA rak[kA afjuldkA i`A SpCA ijclgakxx fSh*l Ligksm YcJdsx rlA ijil<A dqj[ukA rksm YcJdsx Li[=k sdlmk[ukA svu\d;

22 tjhkA LiG egjSprukxxiglujgj[kA Selsh rjhkxx @snh*lA egjSpr -MlH alYfSa LiG rSlmkdosm el^=k Qgkwralujgj~lR cfj[ukxxk;

23 Ligksm @}jRdo}ikA cN^kA a{z$sxls[ukA rak[k @dujh*Sul_ LiG eyukAi`A cfjv+lH afj t'lH LiG rSlmkdosm el[=kA t'k eyk;

24 LS~l& <Salgjs e}n[lG th*ligkA LisukA adR sCSDajsukA il[kSd}k e}n[lgjH @snh*lA egjSpr -Mk;

25 ao'lA pjicA LiG Siprs~}jgj[kSNl& ulS[l>js g%k ekYflgluj pJruksm cS<lpglglu CjsaSulrkA ShijukA fl#ls il& tm^k rj.=ualujgk' e}n^js Srsg sv'k @njsrsuls[ukA sdl'kdxk;

26 LiG <SalgjsrukA Lis adrlu SCSDajsrukA ilxjs ilu\^hulH sdl'k pJrsu sCSDajs iJ}jHrj'k do}js[l%k Sel'k;

27 ejs' ulS[l>js ekYflG rj<flgksm TmujH sv'k" f$xksm cS<lpgjsu LiG i,xl[jufk sdl%k e}ns^ sdlxxuj}k;

28 LiG Ligksm @mk" d'kdlhj" dqkf T$sr e}n^jhkA sixjujhkakxxisuls[ukA Le<gjv+k;

29 Ligksm cNs^ls[ukA th*lssef$sxukA YcJdsxukA LiG sdl%kSeluj iJmkdxjhkxxsfls[ukA sdlxxuj}k;

30 LS~l& ulS[l>\ CjsaSulSrlmkA ShijSulmkA: TO SpCrjilcjdxlu drlrUgksmukA segjcUgksmukA TmujH rj$& ts' rlMjv+k ij,a^jH @[jujgj[k 'k BlR @& vkgk[akxxirSh*l LiG trj[k ijSglPaluj do}Adomj ts' Sflhj[ukA BlrkA ts .irikA rCj[ukA svu+kA t'k eyk;

31 Lfj'k LiG: B$xksm cS<lpgjSulmk Li'k SiCU Sulmk t'Selsh segkalySal t'k eyk;

Kh^j
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
You need Internet Explorer 4.0 and up or Netscape 4.xx to view this page.
(Does not work with Netscape 6.0 and 7.0)
Problems? Comments? Please send email to: Web Team, St. Gregorios Orthodox Church, DC