St. Gregorios Malankara (Indian) Orthodox
Church Of Greater Washington
2337 Fairland Road 
Silver Spring, MD 20904 
Tel.(301)384-3833 
ekcd$&
Kh^j
eky~lmk
ShiUekcdA
cADUlekcdA
@iG^rekcdA
SulCki
rUlulPjelG
gk^\
1 CakSiH
2 CakSiH
1 glwl[lG
2 glwl[lG
1 pjri^l#A
2 pjri^l#A
tYcl
srs<aUlik
tSG
TSl>\
cJG^r$&
cpCildU$&
c.lYecAzj
K^azJfA
suClik
ujsgaUlik
ijhle$&
sus<c\SdH
plrJsuH
S<lSCu
SulSiH
@Salc\
Ql>pUlik
Sulrl
aJDl
r<oA
<>[kd\
scErUlik
<luj
scDu+=lik
ahlDj
a^luj
as[=lc\
hks[lc\
Sul<'lR
Ls~l: Yei^jd&
SylaG
1 sdlgj#UG
2 sdlgj#UG
zhlfUG
tsEcUG
Ejhj~juG
sdlshlUG
1 sfshlrJdUG
2 sfshlrJdUG
1 fJsalsFsulc\
2 fJsalsFsulc\
fjs^lc\
EJShSalR
tY>luG
ulS[l>\
1 esYflc\
2 esYflc\
1 Sul<'lR
2 Sul<'lR
3 Sul<'lR
ukpl
sixj~lmk

ahulxA ss>>j&

Kh^j 38:1

1 L[lh^k su<opl fs cS<lpglsg ij}k <jgl t'k Segkxx Qgk Lpkh*laUs Lmk[H sv'k

2 Lijsm Coil t'k Segkxx Qgk drlrUs adsx d%k Lisx egjYz<jv+k Lixksm Lmk[H sv'k;

3 Li& z.=A Pgjv+k Qgk adsr Yecijv+k Li'k -G t'k Segj}k;

4 Li& ejs'ukA z.=A Pgjv+k Qgk adsr Yecijv+k Li'k QlrlR t'k Segj}k;

5 Li& ejs'ukA z.=A Pgjv+k Qgk adsr Yecijv+k Li'k SChl t'k Segj}k; Li& Tisr Yecijv+S~l& LiR sdcJ>jH @ujgk'k;

6 su<opl fs @pUwlfrlu -gj'k falG t'k Segkxx Qgk .lu++=su tmk^k;

7 su<opluksm @pUwlfrlu -G uS<lsi[k Lrjrlujgk'fksdl%k uS<li Lisr agj~jv+k;

8 LS~l& su<opl QlrlSrlmk: rjs Sw,\|s .lu+=uksm Lmk[Hsv'k LiSxlmk SpigPA= Lrk,\|jv+k" Sw,\|s Se[=k c#fj Kxil[kd t'k eyk;

9 t'lH @ c#fj fSflujgj[ujh* t'k QlrlR Lyjdsdl%k Sw,\|s .lu++=uksm Lmk[H sv'S~l& Sw,\|'k c#fjsu sdlmk[lfjgjS[%fj'k rjh^k iJq\^j[xk;

10 LiR svufk uS<lsi[k Lrjalujgk'fksdl%k LiR TisrukA agj~jv+k;

11 LS~l& su<opl fs agkadxlu falSglmk: ts adR SChl YelejuldkSilxA rJ L~s iJ}jH ijPiuluj el[= t'k eyk TirkA cS<lpgl sgS~lsh agjv+kSeldgkfk t'iR ijvlgjv+k L$sr falG L~s iJ}jHSeluj el^k=;

12 dksy dlhA dqjj}k Coiuksm ad& su<opluksm .lu+= agjv+k su<opluksm pk:DA alyjuSC,A LiR fs Sc<jfR Lpkh*laUrlu <JglSulmkdosm fs @mkdsx SglaA dYfj[k' Lmju#g^j'k Seluj;

13 rjs Llu~R fs @mkdsx SglaAdYfj[k' Lmj u#g^j'k fjsa[k Seldk'k t'k falgj'k Lyjik dj}j;

14 SChl Yelejuluj}kA fs' Li'k .lu+=uluj sdlmk^jh* t'k d%j}k Li& ssiPiUiYcA alMjsiv+k" Qgk aomkemA aomj eksfv+k fjsa[k Seldk' iqj[kxx truJA e}n^js Szlekg^jH Tgk'k;

15 su<opl Lisx d%SS~l& Li& akDA aomjujgk'fksdl%k QgkSiCU t'k rjgoejv+k;

16 LiR iqjugjsd Lixksm Lmk[Sh[k fjgjk fs agkadsx'k Lyjulsf: igjd" BlR rjs Lmk[H igs} t'k eyk; ts Lmk[H igk'fj'k rJ trj[k t#k fgksa'k Li& Svlpjv+k;

17 BlR @}jRdo}^jH rj'k Qgk Sdlhl}jRdk}jsu rjr[k sdlmk^u[lA t'k LiR eyk; rJ sdlmk^u[kSilx^j'k Qgk enuA fgkSal t'k Li& Svlpjv+k;

18 t#k enuA fSgnA t'k LiR Svlpjv+fj'k rjs akYpSalfjgikA Salfjgv+++++gmkA rjs du+jsh imjukA t'k Li& eyk; Ti Li&[k sdlmk^k" LiR Lixksm Lmk[H sv'k Li& z.=A Pgj[ukA svuk;

19 ejs' Li& tqkS'MkSeluj" fs aomkemA rJ[j ssiPiUiYcA Pgjv+k;

20 YcJuksm du+jHrj'k enuA am[jilS$%fj'k su<opl Lpkh*laUrlu Sc<jfs ssdiCA @}jR dk}jsu sdlmk^uv+k LiR Lisx d%jh*flrkA;

21 LiR @hs^ @xkdSxlmk: -ruJajH iqjugjsd Tgk' SiCU tijsm t'k Svlpjv+fj'k: Tijsm Qgk SiCUukA K%lujgk'jh* t'k LiG eyk;

22 LiR su<opluksm Lmk[H am$ji'k: BlR Lisx d%jh* TO h^k Qgk SiCUukA K%lujgk'jh* t'k Lijsmukxx @xkd& eyk t'k eyk;

23 LS~l& su<opl rak[k LedJ^=j K%ldlfjgj~lR Li& Lfk tmk^ksdxxs}: BlR TO @}jRdk}jsu sdlmk^uv+kiSh*l rJ Lisx d%jh*flrkA t'k eyk;

24 -dSpCA ao'kalcA dqjj}k: rjs agkad& falG egcAzAsvuk" egcAz^lH z.=jnjulujgj[k'k t'k su<osp[k Lyjikdj}j; LS~l& su<opl: Lisx eky^ksdl%kigkijR Lisx vk}kdxSunA t'k eyk;

25 Lisx eky^k sdl%ki'S~l& Li& Llu~s Lmk[H @xuv+k: Tiuksm Kmarlu ekgk,rlH @dk'k BlR z.=jnjulujgj[k'fk TO akYpSalfjgikA Salfjgv++++++++++gmkA imjukA @[=kxxfk t'kSrl[j LyjSunA t'k eyujv+k;

26 su<opl Lisu Lyjk: Li& t'jhkA rJfjukxxi& BlR Lisx ts adR SChlij'k sdlmk^jh* t'k eyk LfjH ejs' Lisx egjYz<jv+fkajh*;

27 Li&[k YecidlhA @uSS~l& Lixksm z.=^jH Tg}ejxxd& K%lujgk'k;

28 Li& Yecij[kSNl& Qgkejxx ssd eky^k rJ}j LS~l& ckfjd==jnj Qgk vki' roH tmk^k Lis ssd[k sd}j TiR @pUA eky^ki'k t'k eyk;

29 LiSrl ssd ejs'ukA LdS^[k ihjv+k; LS~l& Lis cS<lpgR eky^ki'k: rJ VjYpA K%l[jufk t#k t'k Li& eyk; Lfksdl%k Li'k Sesg\ t'k Segj}k;

30 LfjsSC,A ssdSaH vki'rohkxx Lis cS<lp gR eky^ki'k Li'k Scg<\ t'k Segj}k;

Kh^j
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
You need Internet Explorer 4.0 and up or Netscape 4.xx to view this page.
(Does not work with Netscape 6.0 and 7.0)
Problems? Comments? Please send email to: Web Team, St. Gregorios Orthodox Church, DC