St. Gregorios Malankara (Indian) Orthodox
Church Of Greater Washington
2337 Fairland Road 
Silver Spring, MD 20904 
Tel.(301)384-3833 
ekcd$&
Kh^j
eky~lmk
ShiUekcdA
cADUlekcdA
@iG^rekcdA
SulCki
rUlulPjelG
gk^\
1 CakSiH
2 CakSiH
1 glwl[lG
2 glwl[lG
1 pjri^l#A
2 pjri^l#A
tYcl
srs<aUlik
tSG
TSl>\
cJG^r$&
cpCildU$&
c.lYecAzj
K^azJfA
suClik
ujsgaUlik
ijhle$&
sus<c\SdH
plrJsuH
S<lSCu
SulSiH
@Salc\
Ql>pUlik
Sulrl
aJDl
r<oA
<>[kd\
scErUlik
<luj
scDu+=lik
ahlDj
a^luj
as[=lc\
hks[lc\
Sul<'lR
Ls~l: Yei^jd&
SylaG
1 sdlgj#UG
2 sdlgj#UG
zhlfUG
tsEcUG
Ejhj~juG
sdlshlUG
1 sfshlrJdUG
2 sfshlrJdUG
1 fJsalsFsulc\
2 fJsalsFsulc\
fjs^lc\
EJShSalR
tY>luG
ulS[l>\
1 esYflc\
2 esYflc\
1 Sul<'lR
2 Sul<'lR
3 Sul<'lR
ukpl
sixj~lmk

ahulxA ss>>j&

Kh^j 44:1

1 Lr#gA LiR fs z{<ijvlgdSrlmk: rJ Tigksm vl[jH ejmj~fk PlrUA rjyv+k" QlSglgk^s YpiUA Liris vl[js ilu\[H si[kd;

2 Txuis vl[js ilu\[H sixxjsdl%kxx ts elrelYfikA Lis PlrUijhukA si[kd t'k dhjv+k: SulScE\ dhjv+fkSelsh LiR svuk;

3 SrgA sixk^S~l& Ligksm dqkfdxkaluj Lisg ulYf Luv+k;

4 LiG e}n^jHrj'k ekys~}k pog^ldkA aksN" SulScE\ fs z{<ijvlgdSrlmk: tqkS'Mk @ ekgk,lgksm ej'lsh Qlmjsvh*kd Q~A t^kSNl& LiSglmk: rj$& rs[kedgA fj svufk t#k_

5 Lfjhh*Sul ts uwalrR dkmj[k'fk_ Lfjrlhh*Sul h]nA Srl[k'fk_ rj$& TO svufk Q}kA r'h* t'k eyd t'k dhjv+k;

6 LiR Ligksm Lmk[H t^juS~l& TO il[kd& LiSglmk eyk;

7 LiG LiSrlmk eyfk: uwalrR T$sr eyuk'fk t#k_ TO id dlu++=A Lmju$& QgkrlxkA svu\dujh*;

8 B$xksm vl[js ilu\[H d% YpiUA B$& drlR SpC^krj'k rjs Lmk[H iJ%kA sdl%ki'kiSh*l ejs' B$& rjs uwalrs iJ}jHrj'k sixxjukA sel'kA Salj[kSal_

9 Lmju$xjH @gksm e[H tjhkA Lfk d%lH LiR agj[s} B$xkA uwalr'k LmjadxlujsdlxxlA;

10 Lfj'k LiR: rj$& eyfkSelsh @ds} Lfk @gksm e[H dlnk'kSil LiR trj[k LmjauldkA rj$Sxl dkMajh*l^iglujgj[kA;

11 LiG >s~}k vl[k rjh^k Ty[j: QSglgk^R fl#ls vl[k Lqjv+k;

12 LiR ao^is vl[kfkm$j TxuiSfkisg SClPr dqjv+k; s>rUlaJs vl[jH elrelYfA d%kejmjv+k;

13 LS~l& LiG iYcA dJyj" vkamk dqkf~ky^k duMj e}n^jSh[k am$jsv+'k;

14 su<opukA Lis cS<lpglgkA SulScEjs iJ}jH sv'k LiR LfkisgukA Lijsm^S' @ujgk'k LiG Lis akNlsd cllAzA iJnk;

15 SulScE\ LiSglmk: rj$& TO svu Yei{^=j t#k_ ts'S~lshukxx Qgk^'k h]nijpU Lyjulsa'k rj$& Lyjj}Jh*Sul t'k Svlpjv+k;

16 Lfj'k su<opl: uwalrSrlmk B$& t#k eySu%k_ t#k S>lPj~jS[%k_ t$sr B$sx^S' rJfJdgjS[%k_ sspiA Lmju$xksm Ld{fUA ds%^j Tfl B$& uwalrs Lmjad& B$xkA @gksm du+jH elYfA d%kSil Li'kAfS' t'k eyk;

17 Lfj'k LiR L$sr BlR QgkrlxkA svu\dujh* @gksm e[H elYfA d%kSil LiRfS' trj[k Lmjaulujgj[kA rj$Sxl calPlrS^lsm rj$xksm L~s Lmk[H Selu\s[l&ijR t'k eyk;

18 LS~l& su<opl Lmk^ksv'k eyfk: uwalrSr" LmjuR uwalrSrlmk Q'k S>lPj~jv+k sdlxxs} Lmjus Srsg SdleA wIhj[gkSf

19 uwalrR EySilsrS~lshuSh*l rj$&[k L~Srl cS<lpgSrl KS%l t'k uwalrR Lmju$Sxlmk Svlpjv+k;

20 Lfj'k B$& uwalrSrlmk: B$&[k i{rlSulgk L~rkA Li'k il=dU^jH wrjv+ Qgk adrkA K%k Lis Sw,\|R agjv+kSeluj Lis L Yecijv+j}k LiR Qgk^sr SC,j~kxxk LiR L~s Trldk'k t'k eyk;

21 LS~l& uwalrR Lmju$Sxlmk: trj[k dlSn%fj'k Lisr ts Lmk[H do}js[l%k igkijR t'k dhjv+kiSh*l;

22 B$& uwalrSrlmk: >lh'k L~sr ejgjkdoml ejgjlH L~R agjv+kSeldkA t'k eyk;

23 Lfj'k uwalrR Lmju$Sxlmk: rj$xksm Txu cS<lpgR rj$Sxlmkdosm iglfjgk'lH rj$& ts akDA Trj dlnkdujh* t'k dhjv+k;

24 Lijms^ Lmjulrlu L~s Lmk[H B$&sv'k uwalrs il[kdsx Lyjujv+k;

25 Lr#gA B$xksm L~R rj$& TrjukA Seluj dksy PlrUA rak[k sdlxxkijR t'k eyk;

26 Lfj'k B$&: B$&[k selu\[oml LrkwRdosm Ks%jH B$& SeldlA LrkwR Th*lsf B$&[k LS<^js akDA dllR elmjh* t'k eyk;

27 LS~l& Lijms^ Lmjulrlu L~R B$Sxlmk eyfk: ts .lu+= trj[k g%k ekYflsg Yecijv+k t'k rj$&[k LyjulaSh*l;

28 LigjH Qgk^R ts Lmk[Hrj'k Seluj Lisr eyjv+k dJyjS~luj rjuA t'k BlR Ksyv+k Tfkisg BlR Lisr d%j}kajh*;

29 rj$& TisrukA sdl%kSeluj}k Li'k ih* @e^kA i'lH rj$& ts rgsu pk:DS^lsm elflx^jH Ty$kalyl[kA;

30 Lfksdl%k TS~l& >lhR dosmujh*lsf BlR Lijms^ Lmjulrlu L~s Lmk[H svh*kSNl&" Lis YelnR Tis YelnSrlmk eMjujgj[sdl%k"

31 >lhR Tsh*'k d%lH LiR agjv+kSeldkA L$sr Lmju$& Lijms^ Lmjulrlu L~s rgsu pk:DS^lsm elflx^jH Ty$kalyl[kA;

32 LmjuR L~Srlmk: Lisr rjs Lmk[H sdl%kiglfjgk'lH BlR t'kA L~'k dkM[lgrlujs[lxxlsa'k eyk" L~Srlmk >lh'kSi%j K^gilpjulujgj[k'k;

33 @dulH >lh'k edgA LmjuR uwalr'k Lmjaulujgj~lrkA >lhR cS<lpglSglmkdosm selu\s[l&ilrkA LrkipjS[nSa;

34 >lhR dosm Th*lsf BlR t$sr L~s Lmk[H SeldkA_ L~'k .ij[k' Spl,A BlR dlSn%j igkaSh*l;

Kh^j
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
You need Internet Explorer 4.0 and up or Netscape 4.xx to view this page.
(Does not work with Netscape 6.0 and 7.0)
Problems? Comments? Please send email to: Web Team, St. Gregorios Orthodox Church, DC