St. Gregorios Malankara (Indian) Orthodox
Church Of Greater Washington
2337 Fairland Road 
Silver Spring, MD 20904 
Tel.(301)384-3833 
ekcd$&
Kh^j
eky~lmk
ShiUekcdA
cADUlekcdA
@iG^rekcdA
SulCki
rUlulPjelG
gk^\
1 CakSiH
2 CakSiH
1 glwl[lG
2 glwl[lG
1 pjri^l#A
2 pjri^l#A
tYcl
srs<aUlik
tSG
TSl>\
cJG^r$&
cpCildU$&
c.lYecAzj
K^azJfA
suClik
ujsgaUlik
ijhle$&
sus<c\SdH
plrJsuH
S<lSCu
SulSiH
@Salc\
Ql>pUlik
Sulrl
aJDl
r<oA
<>[kd\
scErUlik
<luj
scDu+=lik
ahlDj
a^luj
as[=lc\
hks[lc\
Sul<'lR
Ls~l: Yei^jd&
SylaG
1 sdlgj#UG
2 sdlgj#UG
zhlfUG
tsEcUG
Ejhj~juG
sdlshlUG
1 sfshlrJdUG
2 sfshlrJdUG
1 fJsalsFsulc\
2 fJsalsFsulc\
fjs^lc\
EJShSalR
tY>luG
ulS[l>\
1 esYflc\
2 esYflc\
1 Sul<'lR
2 Sul<'lR
3 Sul<'lR
ukpl
sixj~lmk

ahulxA ss>>j&

Kh^j 50:1

1 LS~l& SulScE\ fs L~s akD^k iJnk dgk Lisr vkA>jv+k;

2 ejs' fs L~'k ckzi=A TmkilR SulScE\ fs plclglu ssipUlSglmk dhjv+k ssipUlG TYclSuhj'k ckzi=A T}k;

3 L$sr rlhfk pjicA dqjk ckzi=A TmkilR LYf pjicA Si%jigkA; ajYcuJaUG Lisr[kyjv+k tqkefk pjicA ijhleA dqjv+k;

4 Li'lukxx ijhledlhA dqjS~l& SulScE\ EySils z{<[lSglmk cAclgjv+k: rj$&[k tS'lmk pu Ks%jH rj$& EySilSrlmk :

5 ts L~R: Tfl" BlR agj[k'k BlR drlR SpC^k trj[kSi%j si}jujgj[k' dh*yujH fS' rJ ts' LmS[nsa'k eyk ts's[l%k cfUA svu+jv+j}k%k; @dulH BlRSeluj ts L~sr Lm[j am$jigkilR Lrkilp^j'k LSe]j[k'k t'k Kn^=j~jR t'k eyk;

6 rjs L~R rjs's[l%k cfUA svu+jv+fkSelsh rJ Seluj Lisr Lm[kd t'k EySilR dhjv+k;

7 L$sr SulScE\ L~sr Lm[kilR Seluj EySils .{fUlgkA SdlijhPjdlgjdxkA ajYcuJASpC^jsh YealnjdxkA

8 SulScEjs dkmkA>A Qs[ukA Lis cS<lpglgkA ejf{.irikA LiSrlmkdosm Seluj f$xksm dkkdk}jdsxukA @mkalmkdsxukA alYfA LiG SzlsCRSpC^k ijS}v+kSeluj;

9 gF$xkA dkfjgulxkdxkA LiSrlmkdosm Seluj Lfk tYfukA ihju do}alujgk'k;

10 LiG Sul==l'[sgukxx SzlsgR @flpjH t^ju S~l& Lijsmsiv+k tYfukA szOgialu YehleA dqjv+k T$sr LiR -qkpjicA fs L~sr[kyjv+k ijhleA dqjv+k;

11 SpCrjilcjdxlu drlrUG SzlsgR @flpjsh ijhleA d%j}k: Tfk ajYcuJaUgksm a<lijhleA t'k eyk Lfksdl%k @h^j'k @S>H ajYcuJA t'k Segluj Lfk Sull'[sg @dk'k;

12 LiR dhjv+jgk'fkSelsh ekYflG Li'k svuk;

13 Lis ekYflG Lisr drlRSpCS^[k sdl%kSeluj" alSYa[k caJeA LY>l<lA <jfUrlu tSYElSrlmk rjhS^lmkdosm CClr.oajuluj wA il$ju a[\Sehsu' rjh^jsh zk<ujH Lisr Lm[A svuk;

14 SulScE\ L~sr Lm[juSC,A LirkA cS<lpglgkA Lis L~sr Lm[kilR dosm Selujgk' th*ligkA ajYcuJajSh[k am$jS~l'k;

15 L~R agjv+kSeluj t'k SulScEjs cS<lpglG d%j}k: eS] SulScE\ rs SpI,jv+k" rlA LiSrlmksvu cdhSpl,^j'kA rSlmk YefjdlgA svu+ksa'k eyk;

16 LiG SulScEjs Lmk[H @xuv+k: L~R agj[kA aksN: rjs cS<lpglG rjS'lmk Spl,A svuk LiG svu LfjYdaikA eleikA rJ ]ajS[nA t'k SulScEjSrlmk eyijR t'k dhjv+jgk'k;

17 @dulH L~s sspi^js plclgksm SYpl<A ]ajS[nSa t'k eyujv+k; LiG SulScEjSrlmk cAclgj[kSNl& LiR dgk;

18 Lis cS<lpglG sv'k Lis akNlsd iJnk: Tfl" B$& rjr[k Lmjad& t'k eyk;

19 SulScE\ LiSglmk: rj$& .us~Sm%l BlR sspi^js lr^k Tgj[k'kSil_

20 rj$& ts Srsg Spl,A ijvlgjv+k sspiSal T'kxxfk Selsh ><kwr^j'k wJig] igkS^%fj'k Lfjsr zknal[jfJ^=k;

21 @dulH rj$& .us~Sm% BlR rj$sxukA rj$xksm dkkdk}jdsxukA SelMj g]j[kA t'k eyk Lisg @CIcj~jv+k ssPu+=s~mk^j;

22 SulScEkA Lis ejf{.irikA ajYcuJajH el^k=" SulScE\ roMj~^k cAigA wJijv+jgk'k;

23 tYEuJajs ao'lA fhakyujsh a[sxukA d%k asrsCuksm adrlu alDJgjs a[xkA SulScEjs amjujH ix'=k;

24 Lr#gA SulcE\ fs cS<lpglSglmk: BlR agj[k'k t'lH sspiA rj$sx c=C==j[ukA TO SpC^krj'k flR LY>l<lajSrlmkA ujc\<l[jSrlmkA ulS[l>jSrlmkA cfUA svu SpC^jSh[k sdl%kSeldukA svu+kA t'k eyk;

25 sspiA rj$sx cC=j[kSNl& rj$& ts Lj dsx Tijsmrj'k sdl%kSelSdnsa'k eyk SulScE\ ujYclSuH a[sxs[l%k cfUA svu+jv+k;

26 SulScE\ roMje^k iukxxirluj agjv+k: LiG Li'k ckzi=A T}k Lisr ajYcuJajH Qgk Cis~}jujH siv+k;

Kh^j
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
You need Internet Explorer 4.0 and up or Netscape 4.xx to view this page.
(Does not work with Netscape 6.0 and 7.0)
Problems? Comments? Please send email to: Web Team, St. Gregorios Orthodox Church, DC