St. Gregorios Malankara (Indian) Orthodox
Church Of Greater Washington
2337 Fairland Road 
Silver Spring, MD 20904 
Tel.(301)384-3833 
ekcd$&
Kh^j
eky~lmk
ShiUekcdA
cADUlekcdA
@iG^rekcdA
SulCki
rUlulPjelG
gk^\
1 CakSiH
2 CakSiH
1 glwl[lG
2 glwl[lG
1 pjri^l#A
2 pjri^l#A
tYcl
srs<aUlik
tSG
TSl>\
cJG^r$&
cpCildU$&
c.lYecAzj
K^azJfA
suClik
ujsgaUlik
ijhle$&
sus<c\SdH
plrJsuH
S<lSCu
SulSiH
@Salc\
Ql>pUlik
Sulrl
aJDl
r<oA
<>[kd\
scErUlik
<luj
scDu+=lik
ahlDj
a^luj
as[=lc\
hks[lc\
Sul<'lR
Ls~l: Yei^jd&
SylaG
1 sdlgj#UG
2 sdlgj#UG
zhlfUG
tsEcUG
Ejhj~juG
sdlshlUG
1 sfshlrJdUG
2 sfshlrJdUG
1 fJsalsFsulc\
2 fJsalsFsulc\
fjs^lc\
EJShSalR
tY>luG
ulS[l>\
1 esYflc\
2 esYflc\
1 Sul<'lR
2 Sul<'lR
3 Sul<'lR
ukpl
sixj~lmk

ahulxA ss>>j&

Kh^j 8:1

1 sspiA Srl<suukA LiSrlmkdosm se}d^jH Kxx cdh wJijdsxukA cdha{z$sxukA Ql^=k sspiA .oajSaH Qgk dlMk Lmj~jv+k sixxA rjhv+k;

2 @qjuksm KyikdxkA @dlC^js djxjilfjhkdxkA Lmk @dlC^krj'kxx aqukA rj'k;

3 sixxA Tmijmlsf .oajujHrj'k Ty$js[l%jgk'k roMNfk pjicA dqjSC,A sixxA dkykfkm$j;

4 -qlA alcA efjSrqlA fjufj se}dA Lggl^\ei+=f^jH Ksyv+k;

5 e^lA alcA isg sixxA Tmijmlsf dkyk e^lA alcA Q'lA fjufj ei+=fCjDg$& dlnluj;

6 rlhfk pjicA dqjSC,A Srl< flR se}d^j'k K%l[jujgk' djxjilfjH fky'k;

7 LiR Qgk ahl[su eky^k ij}k Lfk ekys~}k .oajujH sixxA iMjSelufk isg SelukA i'kA sdl%jgk'k;

8 .oajujH sixxA dkykSil t'k LyjSu%fj'k LiR Qgk YelijsrukA fs Lmk[Hrj'k eky^kij}k;

9 t'lH ci+=.oajujhkA sixxA djm[sdl%k Yelik dlH si~lR hA dlnlsf Lis Lmk[H se}d^jSh[k am$ji'k LiR ssdrJ}j Lfjsr ejmjv+k fs Lmk[H se}d^jH @[j;

10 -qk pjicA dqjj}k LiR iJ%kA @ Yelijsr se}d^jH rj'k eky^k ij}k;

11 Yelik ssidkS'g^k Lis Lmk[Hi'k Lfjs ilujH Lfl" Qgk ev+ Qhjijh LfjrlH .oajujH sixxA dkyk t'k Srl< Lyjk;

12 ejs'ukA -qk pjicA dqjj}k LiR @ Yelijsr eky^kij}k Lfk ejs' Lis Lmk[H am$ji'jh*;

13 LykrosMl'lA cAigA Q'lA alcA Q'lA fjufj .oajujH sixxA iMjSelujgk'k Srl< se}d^js Sah\^}k rJ[j" .ofhA Kn$jujgj[k'k t'k d%k;

14 g%lA alcA TgkeS^qlA fjufj .oaj Kn$jujgk'k;

15 sspiA Srl<Sulmk Lgkxjsv+ufk:

16 rJukA rjs .lu+=ukA ekYflgkA ekYflgksm .lu+=algkA se}d^jHrj'k eky^jy$kijR;

17 eyidxkA a{z$xkA rjh^k Tquk' Tqwlfjukalu ci+=w/^jHrj'kA rjS'lmkdosm Tgj[k' cdhwJijdsxukA eky^ksdl%kigjd Li .oajujH LriPjuluj i==j[ukA seMksegkdkdukA svu+s};

18 L$sr Srl<ukA Lis ekYflgkA .lu+=ukA ekYflgksm .lu+=algkA eky^jy$j;

19 cdh a{z$xkA Tqwlfjd& Qs[ukA th*l eyidxkA .ovg$sxls[ukA wlfjwlfjuluj se}d^jH rj'k Ty$j;

20 Srl< uS<li[k Qgk ulzeJ|A enjfk" Ckjukxx cdh a{z$xjhkA Ckjukxx th*l eyidxjhkA vjhfk tmk^k ulzeJ|^jSH S<laulzA L~==jv+k;

21 uS<li cOg.Uilcr an^S~l& uS<li fs <{pu^jH Lgkxjsv+ufk: BlR ark,Us rjaj^A Trj .oajsu Cej[ujh*; ark,Us aSrlrjgoenA >lhUAakfH Spl,akxxfk @dk'k BlR svufkSelsh cdhwJijdsxukA Trj rCj~j[ujh*;

22 .oajukxx dlhS^lxA ijfukA sdluj^kA" CJfikA K,\nikA" SirhkA iG,ikA glikA edhkA rj'k Seldukajh*;

Kh^j
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
You need Internet Explorer 4.0 and up or Netscape 4.xx to view this page.
(Does not work with Netscape 6.0 and 7.0)
Problems? Comments? Please send email to: Web Team, St. Gregorios Orthodox Church, DC