St. Gregorios Malankara (Indian) Orthodox
Church Of Greater Washington
2337 Fairland Road 
Silver Spring, MD 20904 
Tel.(301)384-3833 
ekcd$&
Kh^j
eky~lmk
ShiUekcdA
cADUlekcdA
@iG^rekcdA
SulCki
rUlulPjelG
gk^\
1 CakSiH
2 CakSiH
1 glwl[lG
2 glwl[lG
1 pjri^l#A
2 pjri^l#A
tYcl
srs<aUlik
tSG
TSl>\
cJG^r$&
cpCildU$&
c.lYecAzj
K^azJfA
suClik
ujsgaUlik
ijhle$&
sus<c\SdH
plrJsuH
S<lSCu
SulSiH
@Salc\
Ql>pUlik
Sulrl
aJDl
r<oA
<>[kd\
scErUlik
<luj
scDu+=lik
ahlDj
a^luj
as[=lc\
hks[lc\
Sul<'lR
Ls~l: Yei^jd&
SylaG
1 sdlgj#UG
2 sdlgj#UG
zhlfUG
tsEcUG
Ejhj~juG
sdlshlUG
1 sfshlrJdUG
2 sfshlrJdUG
1 fJsalsFsulc\
2 fJsalsFsulc\
fjs^lc\
EJShSalR
tY>luG
ulS[l>\
1 esYflc\
2 esYflc\
1 Sul<'lR
2 Sul<'lR
3 Sul<'lR
ukpl
sixj~lmk

ahulxA ss>>j&

Kh^j 9:1

1 sspiA Srl<suukA Lis ekYflsgukA LrkYz<jv+k LiSglmk Lgkxjsv+usfs#'lH: rj$& c#lrekjukxxigluj segkdj .oajujH rjyijR;

2 rj$sxukxx SemjukA rmk[ikA .oajujsh cdh a{z$&[kA @dlC^jsh th*l eyid&[kA cdh .ovg$&[kA cakYp^jsh cdhaU$&[kA K%ldkA Lisu rj$xksm du+jH -hjv+jgj[k'k;

3 .ovgw#k[sxls[ukA rj$&[k @<lgalujgj[s} ev+ ccUASelsh BlR cdhikA rj$&[k f'jgj[k'k;

4 Yelnrlujgj[k' gdfS^lmkdosm alYfA rj$& alAcA fj'gkfk;

5 rj$xksm Yelnrlujgj[k' rj$xksm gdf^j'k BlR edgA Svlpj[kA cdha{zS^lmkA ark,USrlmkA Svlpj[kA Liris cS<lpgSrlmkA BlR ark,Us Yelnrk edgA Svlpj[kA;

6 @sgjhkA ark,Us gdfA svlgjujv+lH Lis gdfA ark,UR svlgjuj[kA sspi^js cIgoe^j hSh*l ark,Usr K%l[jufk;

7 @dulH rj$& c#lr ekjukxxigluj segkdkijR .oajujH LriPjuluj seMk segkdkijR;

8 sspiA ejs'ukA Srl<SulmkA Lis ekYflSglmkA Lgkxjsv+ufk: BlR"

9 Tfl rj$SxlmkA rj$xksm c#fjSulmkA

10 .oajujH rj$Sxlmkdosmukxx e]jdxkA d'kdlhjdxkA dl}ka{z$xkalu cdhwJiw#k[SxlmkA se}d^jH rj'k ekys~} cdhikaluj .oajujsh cdh a{z$SxlmkA Qgk rjuaA svu+k'k;

11 Trj cdhw/ikA whYexu^lH rCj[ujh* .oajsu rCj~j~lR Trj whYexuA K%ldukajh* t'k BlR rj$Sxlmk Qgk rjuaA svu+k'k;

12 ejs'ukA sspiA Lgkxjsv+ufk: BlrkA rj$xkA rj$Sxlmkdosmukxx cdhwJiw#k[xkA fjH fhakyfhakySulxA cpldlhS^[kA svu+k' rjua^js LmulxA @ijfk:

13 BlR ts ijh*k SaZ^jH si[k'k Lfk BlrkA .oajukA fjhkxx rjua^j'k Lmulxalujgj[kA;

14 BlR .oajuksm aJsf SaZA igk^kSNl& SaZ^jH ijh*kdlnkA;

15 LS~l& BlrkA rj$xkA ci+=w/ikalu cdhwJiw#k[xkA fjhkxx ts rjuaA BlR Ql[=kA Trj cdhw/s^ukA rCj~j~lR sixxA Qgk Yexualuj fJgkdukajh*;

16 ijh*k SaZ^jH K%ldkA sspiikA .oajujsh ci+=w/ ikalu cdhwJijdxkA fjH tS'[kakxx rjuaA QlS[=%fj'k BlR Lfjsr Srl[kA;

17 BlR .oajujhkxx ci=++w/S^lmkA svujgj[k' rjua^j'k Tfk LmulxA t'kA sspiA Srl<Sulmk Lgkxjsv+uk;

18 se}d^jHrj'k ekys~}iglu Srl<uksm ekYflG SCakA <lakA ulSE^kA @ujgk'k <lA t'iSrl drls ejflik;

19 TiG aoigkA Srl<uksm ekYflG Lisgs[l%k .oaj Qs[ukA rjyk;

20 Srl< d{,jsvu\ilR fkm$j Qgk ak#jgjS^l}A r}k%l[j;

21 LiR Lfjsh iJkdkmjv+k h<gjejmjv+k fs domlg^jH iYcA rJ$j djm'k;

22 drls ejflilu <lA ejflijs rf d%k sixjujH sv'k fs g%k cS<lpglsgukA Lyjujv+k;

23 SCakA ulSE^kA Qgk iYcA tmk^k" TgkigksmukA SflxjH T}k ijakDaluj sv'k ejflijs rf asyv+k Ligksm akDA fjgjjgk'fksdl%k LiG ejflijs rf d%jh*;

24 Srl< h<gjij}knG'S~l& fs TxuadR svufk Lyjk;

25 LS~l& LiR: drlR Cej[s~}iR LiR fs cS<lpgl[=k LPaplcrluj^JgkA t'k eyk;

26 SCajs sspialu uS<li ckfj[s~}iR drlR Ligksm plcrldkA;

27 sspiA ulsE^jsr iGj~j[s} LiR SCajs domlg$xjH icj[kA drlR Ligksm plcrldkA t'k LiR eyk;

28 whYexu^js SC,A Srl< ak'oMNfk cAigA wJijv+jgk'k;

29 Srl<uksm @uk,\[lhA @sd sflxxlujg^Nfk cAigalujgk'k ejs' LiR agjv+k;

Kh^j
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
You need Internet Explorer 4.0 and up or Netscape 4.xx to view this page.
(Does not work with Netscape 6.0 and 7.0)
Problems? Comments? Please send email to: Web Team, St. Gregorios Orthodox Church, DC