St. Gregorios Malankara (Indian) Orthodox
Church Of Greater Washington
2337 Fairland Road 
Silver Spring, MD 20904 
Tel.(301)384-3833 
ekcd$&
Kh^j
eky~lmk
ShiUekcdA
cADUlekcdA
@iG^rekcdA
SulCki
rUlulPjelG
gk^\
1 CakSiH
2 CakSiH
1 glwl[lG
2 glwl[lG
1 pjri^l#A
2 pjri^l#A
tYcl
srs<aUlik
tSG
TSl>\
cJG^r$&
cpCildU$&
c.lYecAzj
K^azJfA
suClik
ujsgaUlik
ijhle$&
sus<c\SdH
plrJsuH
S<lSCu
SulSiH
@Salc\
Ql>pUlik
Sulrl
aJDl
r<oA
<>[kd\
scErUlik
<luj
scDu+=lik
ahlDj
a^luj
as[=lc\
hks[lc\
Sul<'lR
Ls~l: Yei^jd&
SylaG
1 sdlgj#UG
2 sdlgj#UG
zhlfUG
tsEcUG
Ejhj~juG
sdlshlUG
1 sfshlrJdUG
2 sfshlrJdUG
1 fJsalsFsulc\
2 fJsalsFsulc\
fjs^lc\
EJShSalR
tY>luG
ulS[l>\
1 esYflc\
2 esYflc\
1 Sul<'lR
2 Sul<'lR
3 Sul<'lR
ukpl
sixj~lmk

ahulxA ss>>j&

S<lSCu 1:1

1 KJulik" SulFlA @<lc\" <jc\[Julik t'J su<oplglwl[lgksm dlh^kA ujYclSuH glwliluj SulilCjs adrlu sulSgls>ulajs dlh^kA s>Sugjuksm adrlu S<lSCsu[k K%lu uS<liuksm Lgkx~lmk;

2 uS<li S<lSCu akDl#gA cAclgjv+kfkm$ju S~l&" uS<li S<lSCuSulmk: rJ sv egcAzA svu+k' Qgk .lu+=suukA egcAz^jH wrjv+ a[sxukA tmk[ SpCA uS<lisu ij}k alyj d|jr egcAzA svujgj[kiSh*l t dhjv+k;

3 L$sr LiR sv pj>*uJajs adxlu Szlagjsr egjYz<jv+k Li& z.=A Pgjv+k Li Qgk adsr Yecijv+k;

4 uS<li LiSrlmk: Li ujsYcSuH (sspiA ijsf[kA) t SeG ijxj[ Trj dksy[lhA dqjj}k BlR ujsYcSuhjs gfelfd$sx Su<oz{<S^lmk cC=jv+k ujYclSuH z{<^js glwfIA Th*lsful[kA

5 L'lxjH BlR ujsYcSuH flq\igujH siv+k ujYclSuhjs ijh*k Qmjv+kdxukA t Lgkxjsv+uk;

6 Li& ejs'ukA z.=A Pgjv+k Qgk adsx Yecijv+k; uS<li LiSrlmk: Li&[k Shlgo<al (dgkn h.j[l^i&) t SeG ijxj[ BlR Trj ujYclSuH z{<S^lmk ]aj~lR f[i`A LiSglmk Q}kA dgkn dlnj[ujh*;

7 t'lH su<oplz{<S^lmk BlR dgkn dlnjv+k" Lisg ijh*ksdlS%l il&sdlS%l ukA sdlS%l dkfjgdsxs[lS%l dkfjgSv+idsgs[lS%l g]j[lsf Ligksm sspialu uS<lisus[l%k Lisg g]j[kA t Lgkxjsv+uk;

8 Li& Shlgo<asu akhdkmj alMju SC,A z.=A Pgjv+k Qgk adsr Yecijv+k

9 LS~l& uS<li: Li ShlLJ (ts wrah*) t SeG ijxj[ rj$& ts wrah*" BlR rj$&[k sspialujgj[ukajh* t Lgkxjsv+uk;

10 tjhkA ujYclSuH a[xksm cADU Lx[kilrkA t`kilrkA dqjul^ dmh\[gujsh eoqjSelsh Tgj[kA rj$& ts wrah* t LiSglmk Lgkxjsv+ufj edgA rj$& wJirk sspi^js a[& t LiSglmk eyukA;

11 su<opla[xkA ujYclSuH a[xkA Q'jv+k domj f$&[k QSg fhisr rjuajv+k SpC^k rj ekys~}k SeldkA ujsYcSuhjs rl& ihkflujgj[kaSh*l;

S<lSCu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
You need Internet Explorer 4.0 and up or Netscape 4.xx to view this page.
(Does not work with Netscape 6.0 and 7.0)
Problems? Comments? Please send email to: Web Team, St. Gregorios Orthodox Church, DC