St. Gregorios Malankara (Indian) Orthodox
Church Of Greater Washington
2337 Fairland Road 
Silver Spring, MD 20904 
Tel.(301)384-3833 
ekcd$&
Kh^j
eky~lmk
ShiUekcdA
cADUlekcdA
@iG^rekcdA
SulCki
rUlulPjelG
gk^\
1 CakSiH
2 CakSiH
1 glwl[lG
2 glwl[lG
1 pjri^l#A
2 pjri^l#A
tYcl
srs<aUlik
tSG
TSl>\
cJG^r$&
cpCildU$&
c.lYecAzj
K^azJfA
suClik
ujsgaUlik
ijhle$&
sus<c\SdH
plrJsuH
S<lSCu
SulSiH
@Salc\
Ql>pUlik
Sulrl
aJDl
r<oA
<>[kd\
scErUlik
<luj
scDu+=lik
ahlDj
a^luj
as[=lc\
hks[lc\
Sul<'lR
Ls~l: Yei^jd&
SylaG
1 sdlgj#UG
2 sdlgj#UG
zhlfUG
tsEcUG
Ejhj~juG
sdlshlUG
1 sfshlrJdUG
2 sfshlrJdUG
1 fJsalsFsulc\
2 fJsalsFsulc\
fjs^lc\
EJShSalR
tY>luG
ulS[l>\
1 esYflc\
2 esYflc\
1 Sul<'lR
2 Sul<'lR
3 Sul<'lR
ukpl
sixj~lmk

ahulxA ss>>j&

ujsgaUlik 1:1

1 s>rUlaJR SpC^k LrlSFl^jsh ekSgl<jflgjH <jh\[Julijs adrlu ujsgaUlijs ivr$&;

2 Li su<oplglwliluj @Sals adrlu SulCJul ijs dlh^k" Lis iluksm efjao'lA @%jH" uS<liuksm Lgkx~lmk%luj;

3 su<oplglwliluj SulCJulijs adrlu suS<lul [Jajs dlh^kA su<oplglwliluj SulCJulijs adrlu cjsp[Julijs efjsrl'lA @%js Li clrAisgukA LXlAalc^jH sugoCShaUsg Yeil c^jSh[k sdl%kSelufkisgukA fS'" L$sr K%luj;

4 uS<liuksm Lgkx~lmk trj[k%lusfs#'lH:

5 rjs' Kpg^jH Kgkil[jufj'k aksN BlR rjs' L yjk rJ z.=elYf^jH rj'k eky^k i'fj aksN BlR rjs' ijCkJdgjv+k" wlfjd&[k Yeilvdrluj rjuajv+jgj[k;

6 t'lH BlR: LSu+l" uS<liulu d^=lSi" trj[k cAclgj~lR Lyjkdoml BlR >lhrSh*l t'k eyk;

7 Lfj uS<li tS'lmk Lgkxjsv+ufk: BlR >lhR t'k rJ eyugkfk BlR rjs' Lu[k' -igksmukA Lmk[H rJ SeldukA BlR rjS'lmk dhj[k'sfls[ ukA cAclgj[ukA SinA;

8 rJ Lisg .us~mgkfk rjs' ijmkijS[%fj'k BlR rjS'lmkdosm Ks% uS<liuksm Lgkx~lmk;

9 ejs' uS<li ssd rJ}j ts ilsu sfl}k: BlR ts ivr$sx rjs ilujH f'jgj[k

10 Srl[kd rj=ohal[kilrkA selxj~lrkA rCj~j~l rkA Tmjv+k dxilrkA enjilrkA rmkilrkA Si%j Bl R rjs' T wlfjdxksm SahkA glwU$xksm SahkA @[jsiv+jgj[k t uS<li tS'lmk dhjv+k;

11 uS<liuksm Lgkx~lmk trj[k%luj: ujsgaUlSi" rJ t#k dlnk t Svlpjv+k; >plA (wlYzf\) i{] ^js Qgk sdlNk dlnk t BlR eyk;

12 uS<li tS'lmk: rJ d%fk Cgj fS' ts ivrA rji^=jS[%fj BlR wlzgjv+k sdlkA t'k Lgk xjsv+uk;

13 uS<liuksm Lgkx~lmk g%lA YeliCUA trj[k%l uj: rJ t#k dlnk t'k Svlpjv+k" fjsx[k' Qgk dhA dlnk; Lfk im[k rj YefU]aluj igk t BlR eyk;

14 uS<li tS'lmk: im[krj SpC^jsh ci+=rjilcj d&[kA Lr=A igkA;

15 BlR ims[ glwU$xjsh iAC$sx Qs[ukA ijxj[kA t uS<liuksm Lgkx~lmk LiG i" QlSglgk^R fl#ls cjA<lcrA sugoCShajs emjilfjhkdxksm YeSiCr^jhkA vkMkA Lfjs th*l afj hkd&[kA SrsgukA su<opujsh th*l e}n$&[kA SrsgukA si[kA;

16 LiG ts' KSe]j[ukA LrUSpil[=k PoeA dl}j f$xksm ssd~njdsx rac\[gj[ukA svu cdh Spl,s^ukA dkyjv+k BlR LiSglmk rUluilpA dqj[kA;

17 @dulH rJ Lgsd}j tqkS'Mk BlR rjS'lmk dhj [k'sfls[ukA LiSglmk Yeclij[ BlR rjs' L igksm akNjH Y.aj~j[lsf TgjS[%fj'k rJ Lisg d%k Y.ajv+k Seldgkfk;

18 BlR T rjs' ci+=SpC^jA su<oplglwl[l [=kA Ye.k[l[=kA ekSgl<jfl[=kA SpC^jsh wr ^jA Srsg Ky~kSlgk e}nikA TgjNkfonkA flYa afjhkdxkA @[jujgj[k;

19 LiG rjS'lmk ukA svu+kA rjs' wuj[ujh*flrkA rjs' g]j~lR BlR rjS'lmk dosm K%k t'k uS<liuksm Lgkx~lmk;

ujsgaUlik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
You need Internet Explorer 4.0 and up or Netscape 4.xx to view this page.
(Does not work with Netscape 6.0 and 7.0)
Problems? Comments? Please send email to: Web Team, St. Gregorios Orthodox Church, DC