St. Gregorios Malankara (Indian) Orthodox
Church Of Greater Washington
2337 Fairland Road 
Silver Spring, MD 20904 
Tel.(301)384-3833 
ekcd$&
Kh^j
eky~lmk
ShiUekcdA
cADUlekcdA
@iG^rekcdA
SulCki
rUlulPjelG
gk^\
1 CakSiH
2 CakSiH
1 glwl[lG
2 glwl[lG
1 pjri^l#A
2 pjri^l#A
tYcl
srs<aUlik
tSG
TSl>\
cJG^r$&
cpCildU$&
c.lYecAzj
K^azJfA
suClik
ujsgaUlik
ijhle$&
sus<c\SdH
plrJsuH
S<lSCu
SulSiH
@Salc\
Ql>pUlik
Sulrl
aJDl
r<oA
<>[kd\
scErUlik
<luj
scDu+=lik
ahlDj
a^luj
as[=lc\
hks[lc\
Sul<'lR
Ls~l: Yei^jd&
SylaG
1 sdlgj#UG
2 sdlgj#UG
zhlfUG
tsEcUG
Ejhj~juG
sdlshlUG
1 sfshlrJdUG
2 sfshlrJdUG
1 fJsalsFsulc\
2 fJsalsFsulc\
fjs^lc\
EJShSalR
tY>luG
ulS[l>\
1 esYflc\
2 esYflc\
1 Sul<'lR
2 Sul<'lR
3 Sul<'lR
ukpl
sixj~lmk

ahulxA ss>>j&

Sul<'lR 1:1

1 @pjujH ivrA K%lujgk ivrA sspiS^lmkdosm @ujgk ivrA sspiA @ujgk;

2 LiR @pjujH sspiS^lmkdosm @ujgk;

3 cdhikA LiR akDl#gA Kxiluj Kxilufk QA Lisr domlsf Kxiluf;

4 LirjH wJiR K%lujgk wJiR ark,Ugksm sixjalujgk;

5 sixjA TgkxjH YedlCj[k TgkSxl Lfjsr ejmjm[juj;

6 sspiA Luj}k Qgk ark,UR i Li Sul<'lR t SeG;

7 LiR cl]U^j'luj" flRakDl#gA tligkA ijCIcjS[%fj sixjs^[kyjk cl]UA eyilR fS' i;

8 LiR sixjA @ujgk'j sixj^j cl]UA eySu%k'irSYf;

9 -fk ark,UsrukA YedlCj~j[k' cfUsixjA Shld^jSh[k isdl%jgk;

10 LiR Shld^jH K%lujgk ShldA LiR akDl#gA Kxiluj ShldSal Lisr Lyjj;

11 LiR cI#^jSh[k i cI#aluiSgl Lisr ssds[l%j;

12 Lisr ssds[l%k Lis rla^jH ijCIcj[k' -i[=kA sspia[& @dkilR LiR LPjdlgA sdlmk^k;

13 LiG gf^jHrj'" w/^js T,\m^lh" ekgk,s T,\m^lhka" sspi^jHrj'SYf wrjfk;

14 ivrA w/alujfJ=" d{eukA cfUikA rjyirluj rksm TmujH el^=k; B$& Lis Sfw\ ejflijHrj -dwlfrluis Sfwluj d%k;

15 Sul<'lR Lisr[kyjk cl]Jdgjk: ts ej'lsh igk'iR trj[kakNrluj fJ= LiR trj[k aksN K%lujgk t BlR eyiR TiR fS' t ijxjkeyk;

16 Lis rjyijHrj rak[k tli[=kA d{eSaH d{e h.jjgj[k;

17 rUluYealnA SalsC akDl#gA h.jk deukA cfUikA SuCkYdjck akDl#gA i;

18 sspis^ @gkA QgkrlxkA d%j}j ejflijs amjujH Tgj[k' -dwlfrlu ekYfR Lisr sixjs~mk^jujgj[k;

19 rJ @G t Sul<'lSrlmk SvlpjS[%fj su<oplG sugkCShajHrj ekSgl<jflsgukA ShiUsgukA Lis Lmk[H LuS~l& Lis cl]UA ts#'lH:

20 LiR ayk[lsf -yykeyk BlR Ydjck L t -yykeyk;

21 ejs' t#k_ rJ -hJulSil t LiSrlmk Svlpjfj L t eyk; rJ @ YeilvdSrl_ t'fj: L t LiR K^gA eyk;

22 rJ @gldk_ B$sx LuiSglmk K^gA eySu%fj rJ rjs'[kyjk fS' t#k eyuk t Svlpjk;

23 Lfj LiR: suCl YeilvdR eyfk Selsh: d^=lijs iqj Srsg @[kijR t agk.kajujH ijxjkeyuk'is C>\pA BlR @dk t eyk;

24 Lu[s~}G egJClgksm do}^jhkiG @ujgk;

25 t'lH rJ Ydjc\fki" thjuli" @ YeilvdrkA L t igjdjH rJ c\rlrA dqj~j[k'fk t#k t LiG Svlpjk;

26 Lfj'k Sul<'lR: BlR sixx^jH clrA dqj~j[k'k t'lH rj$& Lyjul^ Qgk^R rj$xksm TmujH rjh\[k'k%k

27 ts ej'lsh igk'iR fS' Lis svgj~js ilyk Lqj~lR BlR SulzUrh* t'k K^gA eyk;

28 Tfk Sul=lr[sg Sul<'lR clrA dqj~jv+ksdl%jgk' s>FlrUujH cA.ijv+k;

29 ejsM'l& SuCk fs Lmk[H igk'fk LiR d%j}k: Tfl" Shld^js eleA vka[k' sspi^js dklmk;

30 ts ej'lsh Qgk ekgk,R igk'k LiR trj[k aksN K%lujgk'fksdl%k trj[k akNrluj fJ'=k t'k BlR eyiR TiR fS';

31 BlSrl Lisr Lyjjh* tjhkA LiR ujYclSuhj'k sixjs~Sm%fj'k BlR sixx^jH clrA dqj~j~lR i'jgj[k'k t'k eyk;

32 Sul<'lR ejs'ukA cl]UA eyfk: @lik Qgk YelikSelsh cI=^jHrj'k Ty$jigk'fk BlR d%k Lfk Lis SaH icjv+k;

33 BlSrl Lisr Lyjjh* tjhkA sixx^jH clrA dqj~j~lR ts' Luv+iR tS'lmk: @gksmSaH @lik Ty$k'fkA icj[k'fkA rJ dlnkSal LiR egjCkllijH clrA dqj~j[k'iR @dk'k t'k eyk;

34 L$sr BlR dlnkdukA TiR sspiekYfR fS' t'k cl]UAeydukA svujgj[k'k;

35 ejsM'l& Sul<'lR ejs'ukA fs Cj,UlgjH g%kSegkaluj Lijsm rjh\[kSNl&

36 dm'kSeldk' SuCkijsr Srl[J}k: Tfl" sspi^js dklmk t'k eyk;

37 LiR eyfk @ g%k Cj,UlG Sd}k SuCkijsr Lrkzajv+k;

38 SuCk fjgjk LiG ej'lsh igk'fk d%k LiSglmk: rj$& t#k LSrI,j[k'k t'k Svlpjv+k LiG: y>+j" t'ksiv+lH zkSgl" rJ tijsm el[=k'k t'k Svlpjv+k;

39 LiR LiSglmk: i'k dljR t'k eyk; L$sr LiR icj[k' TmA LiG d%k L'k LiSrlmkdosm el^=k LS~l& -dSpCA e^lA anj SrgA @ujgk'k;

40 Sul<'lR eyfk Sd}k Lisr Lrkzajv+ g%kSegjH Qgk^R CjSalR esYflcjs cS<lpgrlu LsY#ulc\ @ujgk'k;

41 LiR fs cS<lpgrlu CjSalsr @pUA d%k LiSrlmk: B$& aCJ<su t'k siv+lH Ydjcksi ds%^jujgj[k'k t'k eyk;

42 Lisr SuCkijs Lmk[H sdl%ki'k SuCk Lisr Srl[j: rJ Sul<'ls ekYfrlu CjSalR @dk'k rjr[k SdEl t'k SegldkA t'k eyk Lfk esYflc\ t'ldk'k;

43 ejsM'l& SuCk zhJsh[k ekys~mkilR .lijv+S~l& EjhjS~lcjsr d%k: ts' Lrkzaj[ t'k LiSrlmk eyk;

44 EjhjS~lScl LsY#ulcjsukA esYflcjsukA e}nalu s>^\cujpujH rj'kxxiR @ujgk'k;

45 EjhjS~lc\ rFrSuhjsr d%k LiSrlmk: rUluYealn^jH SalsCukA YeilvdlgkA tqkfjujgj[k'isr ds%^jujgj[k'k LiR SulScEjs ekYfrlu SuCk t' rcSy^\dlgR fS' t'k eyk;

46 rFrSuH LiSrlmk: rcsy^jH rj'k ih* rukA igkSal t'k eyk; EjhjS~lc\ LiSrlmk i'k dld t'k eyk;

47 rFrSuH fs Lmk[H igk'fk SuCk d%k: Tfl" cl]lH ujYclSuhUR TirjH demA Th* t'k Lisr[kyjv+k eyk;

48 rFrSuH LiSrlmk: ts' tijsmsiv+k LyjukA t'k Svlpjv+fj'k: EjhjS~lc\ rjs' ijxj[kAaksN rJ L^juksm dJqjH Tgj[kSNl& BlR rjs' d%k t'k SuCk K^gA eyk;

49 rFrSuH LiSrlmk: y>+J" rJ sspiekYfR" rJ ujYcSuhjs glwlik t'k K^gA eyk;

50 SuCk LiSrlmk: BlR rjs' L^juksm dJqjH d%k t'k rjS'lmk eydsdl%k rJ ijCIcj[k'kSil_ rJ Tfjsr[l& ihjufk dlnkA t'k K^gA eyk;

51 @SaR @SaR BlR rj$Sxlmk eyuk'k: cI=A fky'jgj[k'fkA ark,UekYfs Lmk[H sspipoflG duykdukA Ty$kdukA svu+k'fkA rj$& dlnkA t'kA LiSrlmk eyk;

Sul<'lR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
You need Internet Explorer 4.0 and up or Netscape 4.xx to view this page.
(Does not work with Netscape 6.0 and 7.0)
Problems? Comments? Please send email to: Web Team, St. Gregorios Orthodox Church, DC