St. Gregorios Malankara (Indian) Orthodox
Church Of Greater Washington
2337 Fairland Road 
Silver Spring, MD 20904 
Tel.(301)384-3833 
ekcd$&
Kh^j
eky~lmk
ShiUekcdA
cADUlekcdA
@iG^rekcdA
SulCki
rUlulPjelG
gk^\
1 CakSiH
2 CakSiH
1 glwl[lG
2 glwl[lG
1 pjri^l#A
2 pjri^l#A
tYcl
srs<aUlik
tSG
TSl>\
cJG^r$&
cpCildU$&
c.lYecAzj
K^azJfA
suClik
ujsgaUlik
ijhle$&
sus<c\SdH
plrJsuH
S<lSCu
SulSiH
@Salc\
Ql>pUlik
Sulrl
aJDl
r<oA
<>[kd\
scErUlik
<luj
scDu+=lik
ahlDj
a^luj
as[=lc\
hks[lc\
Sul<'lR
Ls~l: Yei^jd&
SylaG
1 sdlgj#UG
2 sdlgj#UG
zhlfUG
tsEcUG
Ejhj~juG
sdlshlUG
1 sfshlrJdUG
2 sfshlrJdUG
1 fJsalsFsulc\
2 fJsalsFsulc\
fjs^lc\
EJShSalR
tY>luG
ulS[l>\
1 esYflc\
2 esYflc\
1 Sul<'lR
2 Sul<'lR
3 Sul<'lR
ukpl
sixj~lmk

ahulxA ss>>j&

Sul<'lR 13:1

1 sec<segkrlxj'k aksN flR TO ShldA ij}k ejflijs Lmk[H Seldkilrk rlqjd i'k t'k SuCk Lyjj}k" Shld^jH frj[kisg Sc<jv+fkSelsh LiclrS^lxA Lisg Sc<jv+k;

2 L^lqA @uS~l& ejClvk" CjSals adrlu uopl TOc\dlSu=+l^lijs <{pu^jH Lisr dlnjv+ksdlmk~lR Sfl'jv+jgk'k

3 ejflik cdhikA fs du+jH f'jgj[k'k t'kA flR sspi^js Lmk[H rj'k i'k sspi^js Lmk[H Seldk'k t'kA SuCk Lyjjgjs[

4 L^lq^jH rj'k tqkS'Mk iYcA KOgjsiv+k Qgk fki^=k tmk^k LgujH vkMj

5 Qgk elYf^jH siA ed'=k Cj,Ulgksm dlH dqkdkilrkA LgujH vkMjujgk' fknjsdl%k fki^=kilrkA fkm$j;

6 LiR CjSalR esYflcjs Lmk[H i'S~l& LiR LiSrlmk: d^=lSi" rJ ts dlH dqkdk'kSil t'k eyk;

7 SuCk LiSrlmk: BlR svu+k'fk rJ TS~l& Lyjuk'jh* ejs' LyjukA t'k K^gA eyk;

8 rJ QgkrlxkA ts dlH dqkdkdujh* t'k esYflc\ eyk; Lfj'k SuCk: BlR rjs' dqkdllH rjr[k tS'lmk dosm ejh* t'k K^gA eyk; LS~l& CjSalR esYflc\:

9 d^=lSi" ts dlH alYfah* du+kA fhukA dosm dqkSdnSa t'k eyk;

10 dkxjv+jgj[k'i'k dlH Lh*lsf dqkdkilR @iCUA Th* LiR akqkirkA CkjukiR rj$& CkjukiG @dk'k th*igkA Lh*flrkA t'k eyk;

11 fs' dlnjv+ksdlmk[k'isr Lyjjgj[sdl%SYf th*ligkA Ckjukigh* t'k eyfk;

12 LiR Ligksm dlH dqdJ}k iYcA Pgjv+k iJ%kA Tgk'k LiSglmk eyfk: BlR rj$&[k svufk T'fk t'k Lyjuk'kSil_

13 rj$& ts' zkgksi'kA d^=lsi'kA ijxj[k'k BlR L$sr @dsdl%k rj$& eyuk'fk Cgj;

14 d^=likA zkgkikalu BlR rj$xksm dlH dqkdj tjH rj$xkA fjH fjH dlH dqkSd%fldk'k;

15 BlR rj$&[k svufkSelsh rj$xkA svSu+%fj'k BlR rj$&[k p{l#A f'jgj[k'k;

16 @SaR" @SaR" BlR rj$Sxlmk eyuk'k: plcR uwalrsr[l& ihjuiR Lh* pofR fs' Luv+ isr[l& ihjuirkah*;

17 Tfk rj$& Lyjuk'k tjH svulH .lzUillG;

18 rj$sx th*lisgukA dkyjv+k eyuk'jh* BlR fjgsmk^isg BlR Lyjuk'k t'lH ts L~A fj'k'iR ts Srsg dkfjdlH Ku^=jujgj[k'k t'k fjgksiqk^j'k rji{^j iSg%fldk'k;

19 Lfk cA.ij[kSNl& BlR fS' aCJ< t'k rj$& ijCIcjS[%fj'k BlR TS~l& Lfk cA.ij[kA aksN rj$Sxlmk eyuk'k;

20 @SaR" @SaR" BlR rj$Sxlmk eyuk'k: BlR Lu[k'isr ssds[lk'iR ts' ssds[lk'k ts' ssds[lk'iR ts' Luv+isr ssds[lk'k;

21 Tfk eyj}k SuCk KA dh$j: @SaR" @SaR" BlR fj$Sxlmk eyuk'k: rj$xjH Qgk^R ts' dlnjv+ksdlmk[kA t'k cl]Jdgjv+keyk;

22 Tfk @sg[kyjv+k eyuk'k t'k Cj,UlG cACujv+k fjH fjH Srl[j;

23 Cj,UlgjH siv+k SuCk Sc<jv+ Qgk^R SuCkijs ali+=jm^k vlgjs[l%jgk'k;

24 CjSalR esYflc\ LiSrlmk @AzUA dl}j" LiR eyfk @sgs[l%k t'k Svlpj~lR eyk;

25 LiR SuCkijs SrSXlmk vlk: d^=lSi" Lfk @G t'k Svlpjv+k;

26 BlR L~DA ak[j sdlmk[k'iR fS' t'k SuCk K^gA eyk DA ak[j CjSalR TO c\dlSu=+l^lijs adrlu uosp[k sdlmk^k;

27 DA il$ju Kmsr cl^lR LirjH dm'k; SuCk LiSrlmk: rJ svu+k'fk Siz^jH svu\d t'k eyk;

28 t'lH Tfk T'fjsr[kyjv+k eyksi'k e#jujH Tgk'igjH @gkA Lyjjh*;

29 enXj uopuksm e[H @dulH segkrlxj'k Si%k'fk Samj~lSrl pgjYp[=k ih*fkA sdlmk~lSrl SuCk LiSrlmk dhj[k'k t'k vjh[=k Sfl'j;

30 DA il$ju Kmsr LiR tqkS'Mk Seluj" LS~l& glYfj @ujgk'k;

31 LiR Selu SC,A SuCk eyfk: TS~l& ark,U ekYfR a<fIs~}jgj[k'k sspiikA LirjH a<fIs~}jgj[k'k

32 sspiA LirjH a<fIs~}jgj[k'k tjH sspiA Lisr f'jH fS' a<fIs~mk^kA ]n^jH Lisr a<fIs~mk^kA;

33 dkk$Sx" BlR Trj dkySl'k alYfA rj$Sxlmkdosm Tgj[kA rj$& ts' LSrI,j[kA BlR Seldk' Tm^k rj$&[k igkilR dqjdujh* t'k BlR su<oplSglmk eyfkSelsh T'k rj$SxlmkA eyuk'k;

34 rj$& fjH fjH Sc<jS[nA t'k ekfjSulgk dhr BlR rj$&[k fgk'k BlR rj$sx Sc<jv+fkSelsh rj$xkA fjH fjH Sc<jS[nA t'k fS';

35 rj$&[k fjH fjH Sc<A Ks%jH rj$& ts Cj,UlG t'k th*ligkA LyjukA;

36 CjSalR esYflc\ LiSrlmk: d^=lSi" rJ tijsm Seldk'k t'k Svlpjv+fj'k: BlR Seldk' TmS^[k rjr[k TS~l& ts' Lrkzaj~lR dqjdujh* ej'S^fjH rJ ts' Lrkzaj[kA t'k SuCk LiSrlmk K^gA eyk;

37 d^=lSi" TS~l& trj[k rjs' Lrkzaj~lR dqjul^fk t#k_ BlR ts wJisr rjr[k Si%j siv+kdxukA t'k eyk;

38 Lfj'k SuCk: rjs wJisr trj[kSi%j siv+kdxukSal_ @SaR" @SaR" BlR rjS'lmk eyuk'k: rJ ao'k YeliCUA ts' fj~yukSilxA Sdlqj dodkdujh* t'k K^gA eyk;

Sul<'lR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
You need Internet Explorer 4.0 and up or Netscape 4.xx to view this page.
(Does not work with Netscape 6.0 and 7.0)
Problems? Comments? Please send email to: Web Team, St. Gregorios Orthodox Church, DC