St. Gregorios Malankara (Indian) Orthodox
Church Of Greater Washington
2337 Fairland Road 
Silver Spring, MD 20904 
Tel.(301)384-3833 
ekcd$&
Kh^j
eky~lmk
ShiUekcdA
cADUlekcdA
@iG^rekcdA
SulCki
rUlulPjelG
gk^\
1 CakSiH
2 CakSiH
1 glwl[lG
2 glwl[lG
1 pjri^l#A
2 pjri^l#A
tYcl
srs<aUlik
tSG
TSl>\
cJG^r$&
cpCildU$&
c.lYecAzj
K^azJfA
suClik
ujsgaUlik
ijhle$&
sus<c\SdH
plrJsuH
S<lSCu
SulSiH
@Salc\
Ql>pUlik
Sulrl
aJDl
r<oA
<>[kd\
scErUlik
<luj
scDu+=lik
ahlDj
a^luj
as[=lc\
hks[lc\
Sul<'lR
Ls~l: Yei^jd&
SylaG
1 sdlgj#UG
2 sdlgj#UG
zhlfUG
tsEcUG
Ejhj~juG
sdlshlUG
1 sfshlrJdUG
2 sfshlrJdUG
1 fJsalsFsulc\
2 fJsalsFsulc\
fjs^lc\
EJShSalR
tY>luG
ulS[l>\
1 esYflc\
2 esYflc\
1 Sul<'lR
2 Sul<'lR
3 Sul<'lR
ukpl
sixj~lmk

ahulxA ss>>j&

Sul<'lR 2:1

1 ao'lA rl& zhJhujsh dlrlijH Qgk dhUlnA K%luj SuCkijs L Lijsm K%lujgk'k;

2 SuCkijsrukA Cj,UlsgukA dhUln^j'k ]njv+jgk'k;

3 iJk SelglsfigjdulH SuCkijs L LiSrlmk : Li[=k iJk Th* t'k eyk;

4 SuCk LiSxlmk: YcJSu trj[kA rjr[kA fjH t#k_ ts rlqjd Tfkisg i'j}jh* t'k eyk;

5 Lis L CkYCo,[lSglmk: LiR rj$Sxlmk ts#jhkA dhjv+lH Lfk svu+jR t'k eyk;

6 Lijsm su<oplgksm CkJdgnrjuaA Lrkcgjv+k gS%l aoS'l eyiJfA sdlxxk' @yk dhlYfA K%lujgk'k;

7 SuCk LiSglmk TO dhlYf$xjH sixxA rjsy~jR t'k eyk LiG iS[lxikA rjsyv+k;

8 TS~l& Sdlgj ijgk'k ilqj[k sdl%kSeluj sdlmk~jR t'k LiR eyk LiG sdl%kSeluj sdlmk^k;

9 Lfk tijsmrj'k t'k sixxA Sdlgju CkYCo,[lgh*lsf ijgk'kilqj Lyjjh*; iJluj^J'= sixxA ijgk'kilqj gkvjSrl[julsy anilxsr ijxjv+k:

10 th*ligkA @pUA rh*iJkA h<gjejmjv+ SC,A Tx~alufkA sdlmk[kalyk%k rJ rh* iJk TfkisgukA co]jv+ksiv+kiSh*l t'k LiSrlmk eyk;

11 SuCk Tfjsr Lmulx$xksm @gA.aluj zhJhujsh dlrlijHsiv+k svuk fs a<fIA sixjs~mk^j Lis Cj,UlG LirjH ijCIcjv+k;

12 Lr#gA LirkA Lis LukA cS<lpglgkA Cj,UlgkA dE'=<oajSh[k Seluj Lijsm -syrl& el^=jh*;

13 su<oplgksm sec< caJeA @dsdl%k SuCk sugkCShajSh[k Seluj;

14 sspilhu^jH dlx" @mk" Yelik" t'jisu ijh\[k'isgukA Lijsm Tgj[k' selR ilnj.[lsgukA d%j}k

15 duyksdl%k Qgk v}j K%l[j @mkalmkdSxlmkA dosm th*lisgukA sspilhu^jHrj'k eky^l[j; selR ilnj.[lgksm rlnUA fo[j[xk SaCdsx ayjv+j}k Yelikdsx ijh\[k'iSglmk:

16 Tfk Tijsmrj'k sdl%kSeldkijR ts ejflijs @hus^ ilnj.Clh @[gkfk t'k eyk;

17 LS~l& Lis Cj,UlG: rjs @hus^[kyjv+kxx tgjik ts' fj'kdxuk'k t'k tqkfjujgj[k'fk Ql^=k;

18 t'lH su<oplG LiSrlmk: rjr[k T$sr svu+lA t'fj'k rJ t#k LmulxA dlnjv+kfgkA t'k Svlpjv+k;

19 SuCk LiSglmk: TO ajgA selxj~jR BlR ao'k pjic^j'dA Lfjsr enjukA t'k K^gA eyk;

20 su<oplG LiSrlmk: TO ajgA rlh^lyk cAigAsdl%k enjfjgj[k'k rJ ao'k pjic^jrdA Lfjsr enjukSal t'k Svlpjv+k;

21 LiSrl fs CgJgA t' ajgs^[kyjv+SYf eyfk;

22 LiR Tfk eyk t'k LiR agjv+igjHrj'k Kujs^qkS'M SC,A Cj,UlG Ql^=k fjgksiqk^kA SuCk ey ivrikA ijCIcjv+k;

23 sec<segk'lxjH sugkCShajH Tgj[kSNl& LiR svu Lmulx$& d%j}k ehgkA Lis rla^jH ijCIcjv+k;

24 SuCkSil th*lisgukA Lyjdsdl%k fs'^lR Ligksm e[H ijCIcjSv+hjv+jh*;

25 ark,Urjhkxxfk t#k t'k cIfsi Lyjjgj[ulH frj[k ark,Usg[kyjv+k ulsflgk^sukA cl]UA @iCUalujgk'jh*;

Sul<'lR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
You need Internet Explorer 4.0 and up or Netscape 4.xx to view this page.
(Does not work with Netscape 6.0 and 7.0)
Problems? Comments? Please send email to: Web Team, St. Gregorios Orthodox Church, DC