St. Gregorios Malankara (Indian) Orthodox
Church Of Greater Washington
2337 Fairland Road 
Silver Spring, MD 20904 
Tel.(301)384-3833 
ekcd$&
Kh^j
eky~lmk
ShiUekcdA
cADUlekcdA
@iG^rekcdA
SulCki
rUlulPjelG
gk^\
1 CakSiH
2 CakSiH
1 glwl[lG
2 glwl[lG
1 pjri^l#A
2 pjri^l#A
tYcl
srs<aUlik
tSG
TSl>\
cJG^r$&
cpCildU$&
c.lYecAzj
K^azJfA
suClik
ujsgaUlik
ijhle$&
sus<c\SdH
plrJsuH
S<lSCu
SulSiH
@Salc\
Ql>pUlik
Sulrl
aJDl
r<oA
<>[kd\
scErUlik
<luj
scDu+=lik
ahlDj
a^luj
as[=lc\
hks[lc\
Sul<'lR
Ls~l: Yei^jd&
SylaG
1 sdlgj#UG
2 sdlgj#UG
zhlfUG
tsEcUG
Ejhj~juG
sdlshlUG
1 sfshlrJdUG
2 sfshlrJdUG
1 fJsalsFsulc\
2 fJsalsFsulc\
fjs^lc\
EJShSalR
tY>luG
ulS[l>\
1 esYflc\
2 esYflc\
1 Sul<'lR
2 Sul<'lR
3 Sul<'lR
ukpl
sixj~lmk

ahulxA ss>>j&

Sul<'lR 20:1

1 @i}^jH Q'lA rl& az\ph[lg^j ayju glijsh Tgk}kS~l& fS' dh*sy[H sv'k dh*y ilu\[H rj'k dhk* rJ$jujgj[k'fk d%k;

2 Li& Qlmj CjSalR esYflcjsukA SuCkij'k Yejurlu asM Cj,UsukA Lmk[H sv'k d^=kijsr dh*yujH rj'k tmk^k sdl%kSeluj Lisr tijsm siv+k t'k B$& Lyjuk'jh* t'k LiSglmk eyk;

3 Lfksdl%k esYflckA asM Cj,UrkA ekys~}k dh*sy[H sv'k;

4 TgkigkA Q'jv+k Qlmj asM Cj,UR esYflcjsr[l& Siz^jH Qlmj @pUA dh*sy[H t^j

5 dkrjk Srl[j CJhd& djm[k'fk d%k Ld^k dm'jh* flrkA;

6 Lis ej'lsh CjSalR esYflckA i'k dh*yujH dm'k CJhd& djm[k'fkA

7 Lis fhujH vkMjujgk' yoalH CJhdSxlmk dosm djm[lsf Siyj}k Qgjm^k vkgk}j siv+jgj[k'fkA d%k;

8 @pUA dh*sy[H t^ju asM Cj,UrkA LS~l& Ld^k sv'k d%k ijCIcjv+k;

9 LiR agjv+igjH rj'k Kujs^=qkS'h\S[%fldk'k t'k fjgksiqk^k LiG Lfkisg Lyjjh*;

10 L$sr Cj,UlG iJ}jSh[k am$jS~luj;

11 t'lH ayju dh*sy[H eky^k dgk sdl%k rj'k; dguk'jmujH Li& dh*yujH dkrjk Srl[j;

12 SuCkijs CgJgA djm'jgk' Tm^k si iYcA Pgjv+ g%k pkflG Qgk^R fsh[hkA Qgk^R dlh\[hkA Tgj[k'fk d%k;

13 LiG LiSxlmk: YcJSu" rJ dguk'fk t#k t'k Svlpjv+k; ts d^=lijsr tmk^k sdl%k Seluj Lisr tijsm siv+k t'k BlR Lyjuk'jh* t'k Li& LiSglmk eyk;

14 Tfk eyj}k Li& ejS'l[A fjgjk" SuCk rjh\[k'fk d%k SuCk t'k Lyjjh* flrkA;

15 SuCk LiSxlmk: YcjSu" rJ dguk'fk t#k_ @sg fjguk'k t'k Svlpjv+k; LiR Sfl}[lgR t'k rjgoejv+j}k Li&: uwalrSr" rJ Lisr tijsm siv+k t'k eykfgjd BlR Lisr tmk^k sdl%k selu\s[llA t'k LiSrlmk eyk;

16 SuCk LiSxlmk: ayjuSu" t'k eyk; Li& fjgjk tY>lu .l,ujH: y>+orj t'k eyk Lfj'k zkgk t'=A;

17 SuCk LiSxlmk: ts' sflmgkfk BlR Tfkisg ejflijs Lmk[H duyjS~lujh* tjhkA rJ ts cS<pglgksm Lmk[H sv'k: ts ejflikA rj$xksm ejflikA ts sspiikA rj$xksm sspiik aluis Lmk[H BlR duyjS~ldk'k t'k LiSglmk eyd t'k eyk;

18 az\ph[lg^j ayju i'k flR d^=lijsr d%k t'kA LiR T$sr fS'lmk eyk t'kA Cj,UlSglmk Lyjujv+k;

19 @i}^js Q'lA rl& @u @ pjicA" SrgA ssidjuS~l& Cj,UlG Tgk' h^k su<oplsg Semjv+k ilfjH Lsmv+jgjs[ SuCk i'k rmkijH rj'ksdl%k: rj$&[k calPlrA t'k LiSglmk eyk;

20 Tfk eyj}k LiR du+kA ijhl~kyikA Lisg dlnjv+k d^=lijsr d%j}k Cj,UlG cS#l,jv+k;

21 SuCk ejS'ukA LiSglmk: rj$&[k calPlrA ejflik ts' Luv+fkSelsh BlrkA rj$sx Lu[k'k t'k eyk;

22 T$sr eySC,A LiR Ligksm SaH KOfj LiSglmk: egjCkllijsr ssds[l&ijR;

23 @gksm ele$& rj$& Salvj[k'kSil Li[=k Salvj[s~}jgj[k'k @gksm ele$& rj^k='kSil Li[=k rj^=jujgj[k'k t'k eyk;

24 t'lH SuCk i'S~l& e#jgkigjH Qgkirlu pjpjsalc\ t' Sflalc\ LiSglmk dosm K%lujgk 'jh*;

25 aSM Cj,UlG LiSrlmk: B$& d^=lijsr d%k t'k eylsy: BlR Lis ssddxjH @nj~qkfk dlnkdukA @nj~qkfjH ijgH TmkdukA Lis ijhl~ky^k ssd TmkdukA svuj}h*lsf ijCIcj[ujh* t'k LiR LiSglmk eyk;

26 t}k pjicA dqjj}k Cj,UlG ejs'ukA Ld^k domjujgj[kSNl& SflalckA K%lujgk'k; ilfjH Lsmv+jgjs[ SuCk i'k rmkijH rj'ksdl%k: rj$&[k calPlrA t'k eyk

27 ejs' SflalcjSrlmk: rjs ijgH TS$l}k rJ}j ts ssddsx dln\d rjs ssd rJ}j ts ijhl ~ky^k Tmkd LijCIlcj @dlsf ijCIlcjulujgj[ t'k eyk;

28 Sflalc\ LiSrlmk: ts d^=likA ts sspiikA @ukSlSi t'k K^gA eyk;

29 SuCk LiSrlmk: rJ ts' d%fk sdl%k ijCIcjv+k dlnlsf ijCIcjv+iG .lzUillG t'k eyk;

30 TO ekcd^jH tqkfjujgj[k'fh*lsf aMk LSrdA Lmulx$xkA SuCk fs Cj,UlG dls svuk;

31 t'lH SuCk sspiekYfrlu Ydjck t'k rj$& ijCIcjS[%fj'kA ijCIcjv+j}k Lis rla^jH rj$&[k wJiR K%lSd%fj'kA Tfk tqkfjujgj [k'k;

Sul<'lR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
You need Internet Explorer 4.0 and up or Netscape 4.xx to view this page.
(Does not work with Netscape 6.0 and 7.0)
Problems? Comments? Please send email to: Web Team, St. Gregorios Orthodox Church, DC