St. Gregorios Malankara (Indian) Orthodox
Church Of Greater Washington
2337 Fairland Road 
Silver Spring, MD 20904 
Tel.(301)384-3833 
ekcd$&
Kh^j
eky~lmk
ShiUekcdA
cADUlekcdA
@iG^rekcdA
SulCki
rUlulPjelG
gk^\
1 CakSiH
2 CakSiH
1 glwl[lG
2 glwl[lG
1 pjri^l#A
2 pjri^l#A
tYcl
srs<aUlik
tSG
TSl>\
cJG^r$&
cpCildU$&
c.lYecAzj
K^azJfA
suClik
ujsgaUlik
ijhle$&
sus<c\SdH
plrJsuH
S<lSCu
SulSiH
@Salc\
Ql>pUlik
Sulrl
aJDl
r<oA
<>[kd\
scErUlik
<luj
scDu+=lik
ahlDj
a^luj
as[=lc\
hks[lc\
Sul<'lR
Ls~l: Yei^jd&
SylaG
1 sdlgj#UG
2 sdlgj#UG
zhlfUG
tsEcUG
Ejhj~juG
sdlshlUG
1 sfshlrJdUG
2 sfshlrJdUG
1 fJsalsFsulc\
2 fJsalsFsulc\
fjs^lc\
EJShSalR
tY>luG
ulS[l>\
1 esYflc\
2 esYflc\
1 Sul<'lR
2 Sul<'lR
3 Sul<'lR
ukpl
sixj~lmk

ahulxA ss>>j&

Sul<'lR 21:1

1 Lfjs SC,A SuCk ejs'ukA fjs>u=+lc\ dmh\[gujH siv+k Cj,Ul[=k YefU]rluj YefU]rlufk TO ijPA @ujgk'k:

2 CjSalR esYflckA pjpjsalc\ t' SflalckA zhJhujhk dlrujsh rFrSuhkA scs>pja[xkA Lis Cj,UlgjH Sisy g%k SegkA Qgkajv+k domjujgk'k;

3 CjSalR esYflc\ LiSglmk: BlR aJR ejmj~lR Seldk'k t'k eyk LiG ekys~}k emdk duyj Seluj @ glYfjujH Q'kA ejmjv+jh*;

4 ekhv+= @uS~l& SuCk dgujH rj'jgk'k SuCk @dk'k t'k Cj,UlG Lyjjh*;

5 SuCk LiSglmk: dkk$Sx" do}kilR ih*fkA KS%l t'k Svlpjv+k Th* t'k LiG K^gA eyk;

6 emdjs ih^k.lz^k ih iJCkijR t'lH rj$&[k dj}kA t'k LiR LiSglmk eyk LiG iJCj" aJrjs segk~A S<fkiluj Lfk ihj~lR dqjjh*;

7 SuCk Sc<jv+ Cj,UR esYflcjSrlmk: Lfk d^=lik @dk'k t'k eyk d^=kik @dk'k t'k CjSalR esYflc\ Sd}j}k" flR rrldulH Lj LgujH vkMj dmhjH vlmj;

8 SC,A Cj,UlG dgujH rj'k -dSpCA Tgkroyk akq^jH LPjdA pog^h*lu\dulH aJR rjy ih Tsqv+kA sdl%k svyju emdjH i'k;

9 dsg[k Ty$juS~l& LiG fJ[rhkA LfjSH aJR siv+jgj[k'fkA L~ikA d%k;

10 SuCk LiSglmk: TS~l& ejmjv+ aJR vjhfk sdl%k igkijR t'k eyk;

11 CjSalR esYflc\ duyj roMN^kao'k ihju aJR rjy ih dsg[k ihjv+k duMj LYf ixsg K%lujgk'j}kA ih dJyjujh*;

12 SuCk LiSglmk: i'k YelfH dqjv+k sdl&ijR t'k eyk d^=lildk'k t'k Lyjj}k Cj,UlgjH Qgk^gkA: rJ @G t'k LiSrlmk Svlpj~lR fkrj jh*;

13 SuCk i'k L~A tmk^k Li[=k sdlmk^k: aJrkA L$sr fS';

14 SuCk agjv+igjH rj'k Kujs^=qkS'M SC,A T$sr ao'lA YeliCUA Cj,Ul[=k YefU]rluj;

15 LiG YelfH dqjv+ SC,A SuCk CjSalR esYflcj Srlmk: Sul<'ls adrlu CjSalSr" rJ TigjH LPjdaluj ts' Sc<j[k'kSil t'k Svlpjv+k; Lfj'k LiR: Ki+k" d^=lSi" trj[k rjS'lmk Yejuak%k t'k rJ Lyjuk'kiSh*l t'k eyk; ts dklmkdsx Sau\[ t'k LiR LiSrlmk eyk;

16 g%lafkA LiSrlmk: Sul<'ls adrlu CjSalSr" rJ ts' Sc<j[k'kSil t'k Svlpjv+k; Lfj'k LiR: Ki+k" d^=lSi" trj[k rjS'lmk Yejuak%k t'k rJ Lyjuk'kiSh*l t'k eyk; ts @mkdsx elhj[ t'k LiR LiSrlmk eyk;

17 ao'lafkA LiSrlmk: Sul<'ls adrlu CjSalSr" rjr[k tS'lmk YejuakS%l t'k Svlpjv+k; tS'lmk YejuakS%l t'k ao'lafkA Svlpj[ulH esYflc\ pk:Djv+k: d^=lSi" rJ cdhikA Lyjuk'k trj[k rjS'lmk Yejuak%k t'kA rJ Lyjuk'k t'k LiSrlmk eyk; SuCk LiSrlmk: ts @mkdsx Sau\[;

18 @SaR" @SaR" BlR rjS'lmk eyuk'k rJ suOir[lgR @ujgk'S~l& rJ fS' Lg sd}j TakSm^k rm'k iurlu SC,Sal rJ ssd rJ}kdukA asMlgk^R rjs Lg sd}j rjr[k Tajh*l^ TmS^[k rjs' sdl%k SeldukA svu+kA t'k eyk;

19 LfjrlH LiR T'ijPA agnA sdl%k sspis^ a<fIs~mk^kA t'k LiR covj~jv+k: Tfk eyj}k: ts' Lrkzaj[ t'k LiSrlmk eyk;

20 esYflc\ fjgjk SuCk Sc<jv+ Cj,UR ejR svh*k'fk d%k L^lq^jH Lis srSXlmk vlk sdl%k: d^=lSi" rjs' dlnjv+k sdlmk[k'iR @G t'k Svlpjv+fk TiR fS';

21 Lisr esYflc\ d%j}k: d^=lSi" Ti'k t#k .ij[kA t'k SuCkijSrlmk Svlpjv+k;

22 SuCk LiSrlmk: BlR igkSilxA TiR TgjS[n sa'k trj[k TA Ks%jH Lfk rjr[k t#k_ rJ ts' Lrkzaj[ t'k eyk;

23 @dulH @ Cj,UR agj[ujh* ts'lgk YCkfj cS<lpglgksm TmujH eg'k; SuCkSil: LiR agj[ujh* t'h*" BlR igkSilxA TiR TgjS[nA t'k trj[k Taks%jH Lfk rjr[k t#k t'SYf LiSrlmk eyfk;

24 TO Cj,UR Tfjsr[kyjv+k cl]UA eyuk'irkA Tfk tqkfjuirkA @dk'k Lis cl]UA cfUA t'k B$& Lyjuk'k;

25 SuCk svufk aMk ehfkA K%k Lfk QlSgl'luj tqjfjulH tqkfju ekcd$& Shld^jH fS'ukA Qfk$kdujh* t'k BlR rjgoej[k'k;

Sul<'lR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
You need Internet Explorer 4.0 and up or Netscape 4.xx to view this page.
(Does not work with Netscape 6.0 and 7.0)
Problems? Comments? Please send email to: Web Team, St. Gregorios Orthodox Church, DC