St. Gregorios Malankara (Indian) Orthodox
Church Of Greater Washington
2337 Fairland Road 
Silver Spring, MD 20904 
Tel.(301)384-3833 
ekcd$&
Kh^j
eky~lmk
ShiUekcdA
cADUlekcdA
@iG^rekcdA
SulCki
rUlulPjelG
gk^\
1 CakSiH
2 CakSiH
1 glwl[lG
2 glwl[lG
1 pjri^l#A
2 pjri^l#A
tYcl
srs<aUlik
tSG
TSl>\
cJG^r$&
cpCildU$&
c.lYecAzj
K^azJfA
suClik
ujsgaUlik
ijhle$&
sus<c\SdH
plrJsuH
S<lSCu
SulSiH
@Salc\
Ql>pUlik
Sulrl
aJDl
r<oA
<>[kd\
scErUlik
<luj
scDu+=lik
ahlDj
a^luj
as[=lc\
hks[lc\
Sul<'lR
Ls~l: Yei^jd&
SylaG
1 sdlgj#UG
2 sdlgj#UG
zhlfUG
tsEcUG
Ejhj~juG
sdlshlUG
1 sfshlrJdUG
2 sfshlrJdUG
1 fJsalsFsulc\
2 fJsalsFsulc\
fjs^lc\
EJShSalR
tY>luG
ulS[l>\
1 esYflc\
2 esYflc\
1 Sul<'lR
2 Sul<'lR
3 Sul<'lR
ukpl
sixj~lmk

ahulxA ss>>j&

Sul<'lR 8:1

1 SuCkSil QhJi\ahujSh[k Seluj;

2 Lfjdlh^k LiR ejs'ukA sspilhu^jH sv'k wrA Qs[ukA Lis Lmk[H i'k LiR Tgk'k Lisg KeSpCjv+ksdl%jgj[kSNl&

3 ClYcjalgkA egJClgkA iU.jvlg^jH ejmjv+jgk' Qgk YcJsu sdl%ki'k rmkijH rjyk^j LiSrlmk:

4 zkSgl" TO YcJsu iU.jvlgd=^jH fS' ejmjv+jgj[k'k;

5 T$srukisg dsh*yjSunA t'k SalsC rUluYealn^jH B$Sxlmk dhjv+jgj[k'k rJ Tisx[kyjv+k t#k eyuk'k t'k Svlpjv+k;

6 Tfk Lisr dkMA vka^kilR cAzfj djS}%fj'k Lisr egJ]jv+k Svlpjv+flujgk'k; SuCkSil dkrjk ijgH sdl%k rjh^k tqkfjs[l%jgk'k;

7 LiG LiSrlmk Svlpjv+ksdl%jgj[kSNl& LiR rjij'=k: rj$xjH eleajh*l^iR Lisx Q'lafk dh*k tyjus} t'k LiSglmk eyk;

8 ejs'ukA dkrjk ijgH sdl%k rjh^k tqkfj s[l%jgk'k;

9 LiG Lfk Sd}j}k arl]juksm @S]eA S<fkiluj ao^igkA TxuigkA QlSglgk^rluj ij}k Seluj SuCk alYfikA rmkijH rjh\[k' YcJukA SC,jv+k;

10 SuCk rjij'k= LiSxlmk: YcJSu" LiG tijsm_ rjr[k @gkA Cj] ijPjv+jh*Sul t'k Svlpjv+fj'k:

11 Th* d^=lSi" t'k Li& eyk; BlrkA rjr[k Cj] ijPj[k'jh*: Seld" Trj eleA svu+gkfk t'k SuCk eyk;

12 SuCk ejs'ukA LiSglmk cAclgjv+k: BlR Shld^js sixjv+A @dk'k ts' Lrkzaj[k'iR TgkxjH rm[lsf wJis sixjv+akiR @dkA t'k eyk;

13 egJClG LiSrlmk: rJ rjs'[kyjv+k fS' cl]UA eyuk'k rjs cl]UA cfUah* t'k eyk;

14 BlR ts'[kyjv+k fS' cl]UA eylhkA ts cl]UA cfUA @dk'k BlR tijsmrj'k i'k t'kA tijSm[k Seldk'k t'kA BlR Lyjuk'k rj$Sxl" BlR tijsm rj'k i'k t'kA tijSm[k Seldk'k t'kA Lyjuk'jh*;

15 rj$& w/YedlgA ijPj[k'k BlR @sgukA ijPj[k'jh*;

16 BlR ijPjv+lhkA BlR -drh*" BlrkA ts' Luv+ ejflikA dosmuldulH ts ijPj cfUaldk'k;

17 g%k ark,Ugksm cl]UA cfUA t'k rj$xksm rUluYealn^jhkA tqkfjujgj[k'kiSh*l;

18 BlR ts'[kyjv+k fS' cl]UA eyuk'k ts' Luv+ ejflikA ts'[kyjv+k cl]UA eyuk'k;

19 LiG LiSrlmk: rjs ejflik tijsm t'k Svlpjv+fj'k SuCk: rj$& ts' @ds} ts ejflijsr @ds} Lyjuk'jh* ts' Lyjk tjH ts ejflijsrukA Lyjukalujgk'k t'k K^gA eyk;

20 LiR sspilhu^jH KeSpCj[kSNl& .lg h^ksiv+k TO ivrA eyk Lis rlqjd LfkisgukA i'j}jh*lu\dsdl%k @gkA Lisr ejmjv+jh*;

21 LiR ejs'ukA LiSglmk: BlR Seldk'k rj$& ts' LSrI,j[kA rj$xksm ele^jH rj$& agj[kA BlR Seldk' TmS^[k rj$&[k igkilR dqjdujh* t'k eyk;

22 BlR Seldk' TmS^[k rj$&[k igkilR dqjdujh* t'k LiR eyfksdl%k eS] fs'^lR sdlh*kSal t'k su<oplG eyk;

23 LiR LiSglmk: rj$& dJqjH rj'kiG" BlR SahjH rj'kiR rj$& TO Shld^jH rj'kiG" BlR TO Shld^jH rj'kirh*;

24 @dulH rj$xksm ele$xjH rj$& agj[kA t'k BlR rj$Sxlmk eyk BlR L$srukiR t'k ijCIcj[llH rj$& rj$xksm ele$xjH agj[kA t'k eyk;

25 LiG LiSrlmk: rJ @G @dk'k t'k Svlpjv+fj'k SuCk: @pjakfH BlR rj$Sxlmk cAclgjvk+ Selgk'fk fS';

26 rj$sx[kyjv+k ixsg cAclgj~lrkA ijPj~lrkA trj[k K%k: tjhkA ts' Luv+iR cfUilR @dk'k LiSrlmk Sd}fk fS' BlR ShldS^lmk cAcgj[k'k t'k eyk;

27 ejflijsr[kyjv+k @dk'k LiR f$Sxlmk eyfk t'k LiG Yz<jv+jh*;

28 @dulH SuCk: rj$& ark,UekYfsr Ku^=juSC,A BlR fS' LiR t'kA BlR cIualuj}k Q'kA svu+lsf ejflik trj[k KeSpCjvk+ f'fkSelsh Tfk cAclgj[k'k t'kA LyjukA;

29 ts' Luv+iR tS'lmkdosm K%k BlR th*lSulqkA Li'k Yeclpakfk svu+k'fksdl%k LiR ts' -drluj ij}j}jh* t'k eyk;

30 LiR T$sr cAclgjv+ksdl%jgj[kSNl& ehgkA LirjH ijCIcjv+k;

31 f'jH ijCIcjv+ su<oplSglmk SuCk: ts ivr^jH rjhrjh\[k'k tjH rj$& ilcialuj ts Cj,Ulgluj"

32 cfUA LyjdukA cfUA rj$sx cIfY#lgl[kdukA svu+kA t'k eyk;

33 LiG LiSrlmk: B$& LY>l<lajs c#fj @[=kA QgkrlxkA plclglujgk'j}jh* rj$& cIfY#lG @dkA t'k rJ eyuk'fk t$sr t'k K^gA eyk;

34 Lfj'k SuCk: @SaR" @SaR" BlR rj$Sxlmk eyuk'k: eleA svu+k'iR th*lA ele^js plcR @dk'k;

35 plcR tS'[kA iJ}jH icj[k'jh* ekYfSrl tS'[kA icj[k'k;

36 ekYfR rj$&[k cIlfY#UA igk^julH rj$& cl]lH cIfY#G @dkA;

37 rj$& LY>l<lajs c#fj t'k BlR Lyjuk'k tjhkA ts ivr^j'k rj$xjH TmA Th*lu\dsdl%k rj$& ts' sdlh*kilR Srl[k'k;

38 ejflijs Lmk[H d%j}kfk BlR cAclgj[k'k rj$xksm ejflijSrlmk Sd}j}kfk rj$& svu+k'k t'k K^gA eyk;

39 LiG LiSrlmk: LY>l<lA @dk'k B$xksm ejflik t'k K^gA eyfj'k SuCk LiSglmk: rj$& LY>l<lajs a[& tjH LY>l<lajs Yei{^jdsx svu+kalujgk'k;

40 t'lH sspiS^lmk Sd}j}k cfUA rj$Sxlmk cAclgjv+jgj[k' ark,Urlu ts' rj$& sdlh*kilR Srl[k'k L$sr LY>l<lA svujh*Sh*l;

41 rj$xksm ejflijs Yei{^jdsx rj$& svu+k'k t'k eyk; LiG LiSrlmk: B$& egcAz^lH wrjv+igh* B$&[k Qgk ejflSiukkk sspiA fS' t'k eyk;

42 SuCk LiSglmk eyfk: sspiA rj$xksm ejflik tjH rj$& ts' Sc<j[kalujgk'k; BlR sspi^js Lmk[H rj'k i'jgj[k'k BlR cIualuji'fh*" LiR ts' Luv+fldk'k;

43 ts .l,nA rj$& Yz<j[l^fk t#k_ ts ivrA Sd&~lR rj$&[k arjh*lu\d sdl%SYf;

44 rj$& ejClsv' ejflijs a[& rj$xksm ejflijs Sal<$sx svu\ilrkA Tj[k'k; LiR @pj akfH dkhelfdR @ujgk'k LirjH cfUA Th*lu\dsdl%k cfU^jH rjh\[k'fkajh*; LiR S.l,\[k eyukSNl& cI#^jH rj'k tmk^k eyuk'k LiR S.l,\[k eyuk'irkA Lfjs L~rkA @dk'k;

45 BlSrl cfUA eyuk'fk sdl%k rj$& ts' ijCIcj[k'jh*;

46 rj$xjH @G ts' eles^[kyjv+k S>lPA igk^k'k_ BlR cfUA eyuk'k tjH rj$& ts' ijCIcj[l^fk t#k_

47 sspic#fjuluiR sspiivrA Sd&[k'k rj$& sspic#fjuh*lu\dsdl%k Sd&[k'jh*;

48 su<oplG LiSrlmk: rJ Qgk Cau+=R rjr[k .ofA K%k t'k B$& eyuk'fk Cgjuh*Sul t'k eyk;

49 Lfj'k SuCk: trj[k .ofajh* BlR ts ejflijsr ><kalrj[ LSYf svu+k'fk rj$Sxl ts' Lealrj[k'k;

50 BlR ts a<fIA LSrI,j[k'jh* LSrI,j[ukA ijPj[ukA svu+k'iR QgkiR K%k;

51 @SaR" @SaR BlR rj$Sxlmk eyuk'k: ts ivrA Yealnj[k'iR QgkrlxkA agnA dln\dujh* t'k K^gA eyk;

52 su<oplG LiSrlmk: rjr[k .ofA K%k t'k TS~l& B$&[k arjhluj LY>l<lakA YeilvdlgkA agjv+k rJSul ts ivrA Yealnj[k'iR QgkrlxkA agnA @cIpj[ujh* t'k eyuk'k;

53 B$xksm ejflilu LY>l<lajsr[l& rJ ihjuiSrl_ LiR agjv+k" YeilvdlgkA agjv+k rjs'^S' rJ @G @[k'k t'k Svlpjv+fj'k SuCk:

54 BlR ts'^S' a<fIs~mk^julH ts a<fIA -fkajh* ts' a<fIs~mk^k'fk ts ejflik @dk'k Lisr rj$xksm sspiA t'k rj$& eyuk'k;

55 tjhkA rj$& Lisr Lyjuk'jh* BlSrl Lisr Lyjuk'k Lisr Lyuk'jh* t'k BlR eylH rj$sxS~lsh S.l,\[k eyuk'iR @dkA t'lH BlR Lisr Lyjuk'k Lis ivrA Yealnj[ukA svu+k'k;

56 rj$xksm ejflilu LY>l<lA ts pjicA dlnkA t'kfksdl%k Kh*cjv+k LiR d%k cS#l,jv+kajgj[k'k t'k K^gA eyk;

57 su<oplG LiSrlmk: rjr[k LNfk iuk @uj}jh* rJ LY>l<lajsr d%j}kS%l t'k Svlpjv+k;

58 SuCk LiSglmk: @SaR" @SaR" BlR rj$Sxlmk eyuk'k: LY>l<lA wrjfj'k aksN BlR K%k t'k eyk;

59 LS~l& LiG Lisr tyjilR dh*k tmk^k" SuCkSil ayk sspilhuA ij}kSeluj;

Sul<'lR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
You need Internet Explorer 4.0 and up or Netscape 4.xx to view this page.
(Does not work with Netscape 6.0 and 7.0)
Problems? Comments? Please send email to: Web Team, St. Gregorios Orthodox Church, DC