St. Gregorios Malankara (Indian) Orthodox
Church Of Greater Washington
2337 Fairland Road 
Silver Spring, MD 20904 
Tel.(301)384-3833 
ekcd$&
Kh^j
eky~lmk
ShiUekcdA
cADUlekcdA
@iG^rekcdA
SulCki
rUlulPjelG
gk^\
1 CakSiH
2 CakSiH
1 glwl[lG
2 glwl[lG
1 pjri^l#A
2 pjri^l#A
tYcl
srs<aUlik
tSG
TSl>\
cJG^r$&
cpCildU$&
c.lYecAzj
K^azJfA
suClik
ujsgaUlik
ijhle$&
sus<c\SdH
plrJsuH
S<lSCu
SulSiH
@Salc\
Ql>pUlik
Sulrl
aJDl
r<oA
<>[kd\
scErUlik
<luj
scDu+=lik
ahlDj
a^luj
as[=lc\
hks[lc\
Sul<'lR
Ls~l: Yei^jd&
SylaG
1 sdlgj#UG
2 sdlgj#UG
zhlfUG
tsEcUG
Ejhj~juG
sdlshlUG
1 sfshlrJdUG
2 sfshlrJdUG
1 fJsalsFsulc\
2 fJsalsFsulc\
fjs^lc\
EJShSalR
tY>luG
ulS[l>\
1 esYflc\
2 esYflc\
1 Sul<'lR
2 Sul<'lR
3 Sul<'lR
ukpl
sixj~lmk

ahulxA ss>>j&

cpCildU$& 30:1

1 ulS[uksm adrlu @zogjs ivr$& Qgk Lgkx~lmk @ ekgk,s ildUalijfk: sspiSa" BlR LIlrjv+k" sspiSa" BlR LIlrjv+k ]ujv+jgj[k'k;

2 BlR cdhark,UgjhkA a{zYelurSYf alrk,>kj trj[jh*

3 BlR lrA L.Ucjv+j}jh* egjCkrluis egjlrA trj[jh*;

4 cI=^jH duykdukA Ty$jigjdukA svuiR @G_ dlMjsr fs akjujH ejmjv+m[juiR @G_ sixx $sx iYc$xjH sd}juiR @G_ .oajuksm Lykfjdsx suls[ukA rjuajv+iR @G_ Lis Sesg#k_ Lis ads SeG t#k_ rjr[yjulSal_

5 sspi^js cdhivrikA Ckjsvufldk'k f'jH @YCuj[k'i[=k LiR egjv fS';

6 Lis ivr$Sxlmk rJ Q'kA do}gkfk LiR rjs' ijcgjv+j}k rJ dxxrldkilR Tm iggkfk;

7 g%k dlu+=A BlR rjS'lmk LSe]j[k'k wJieu+=#A Li trj[k rjS,Pj[gkSf

8 iUlwikA S.l,\[kA tS'lmk LdSMnSa plgjYpUikA cN^kA trj[k fglsf rjfUi{^j f'k ts' Sel,j~jS[nSa;

9 BlR fUerluj^J'=j}k: uS<li @G t'k rjs' rjS,Pj~lrkA pgjYprluj^J'=j}k Saljv+k ts sspi^js rlas^ fJ%j~lrkA cAzfjiggkSf;

10 plcsr[kyjv+k uwalrSrlmk -,njeyugkfk LiR rjs' Cej~lrkA rJ dkM[lgrluj^JgkilrkA Tmiggkfk;

11 L~sr Cej[ukA Lsu LrkYz<j[lfjgj[ukA svu+kS'lgk fhaky

12 f$&[kfS' rj=hgluj Sfl'k'igkA LCkj dqkdj [xul^igkalSulgk fhaky

13 LSu+l TO fhakyuksm d`kd& tYf Ku'=jgj[k'k Ligksm d`jad& tYf sel$jujgj[k'k

14 txjuisg .oajujHrj'kA pgjYpsg ark,Ugksm TmujH rj'kA fj'kdxilR f[i`A akNh*k ilxlukA Ln~h*k d^julukA Tgj[kS'lgk fhaky

15 d's}[k: fgjd" fgjd t'k g%k ekYfjalG K%k Qgj[hkA f{ekjigl^fk ao'k%k afj t'k eyul^fk rlhk%k:

16 elflxikA iUuksm z.=elYfikA sixxA dkmjv+k f{ej igl^ .oajukA afj t'k eyul^ fJukA fS';

17 L~sr egj<cj[ukA Lsu Lrkcgj[lfjgj[ukA svu+k' d`jsr Sfl}gjds^ dl[ sdl^j~yj[ukA dqkdjR dkk$& fj'kdukA svu+kA;

18 trj[k Lfj ijcualuj Sfl'k' ao'k%k trj[k Lyjkdoml^fk rlhk%k:

19 @dlC^k dqkds iqjukA elySaH c~=^js iqjukA cakYpaSU d~hjs iqjukA drUdSulmkdosm ekgk,s iqjukA fS';

20 iU.jvlgjnjuksm iqjukA L$sr fS'; Li& fj'k ilu\ fksmv+j}k Qgk Spl,ikA svuj}jsh*'k eyuk'k;

21 ao'js rjaj^A .oaj ijsy[k'k rlhjs rjaj^A Lfj'k c<jv+kdoml:

22 plcR glwlilulH Lis rjaj^ikA S.l,R fj'k f{erlulH Lis rjaj^ikA

23 ijh]sn[k ijil<A dqjlH Lixksm rjaj^ikA plcj uwalr^juksm lrA Yelejv+lH Lixksm rjaj^ikA fS';

24 .oajujH tYfukA svyjuisujhkA LfU#A lrakxxiuluj}k rlhk%k:

25 KykNk >h<Jrwlfj tjhkA Lfk Sirh\[lh^k @<lgA cNlpjv+k siyk[k'k;

26 dkqjakuH Cdfjujh*l^ wlfj tjhkA Lfk elyujH el~=jmA K%l[k'k;

27 si}k[jxj[k glwlijh* tjhkA Lsfls[ukA Lnjunjuluj ekys~mk'k;

28 eh*jsu ssdsdl%k ejmj[lA tjhkA Lfk glwl[lgksm LgardxjH el[=k'k;

29 v#aluj rmsdlxxk'fk ao'k%k v#aluj rm[k'fk rlhk%k:

30 a{z$xjHsiv+k CdfjSuyjufkA Q'j'kA iqjalyl^fk alu cjA<ikA

31 rlul}krlukA Sdlhl}ksdlMrkA sscrUcSafrlu glwlikA fS';

32 rJ rjzxjv+k S.l,fIA Yei^=j[Sul Spl,A rjgoej[Sul svukSelsujH ssdsdl%k ilu\ sel^js[l&d;

33 elH dmlH si`uk%ldkA ao[k sB[julH Svlg igkA SdleA TxdjulH iq[k%ldkA;

cpCildU$&
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
You need Internet Explorer 4.0 and up or Netscape 4.xx to view this page.
(Does not work with Netscape 6.0 and 7.0)
Problems? Comments? Please send email to: Web Team, St. Gregorios Orthodox Church, DC