St. Gregorios Malankara (Indian) Orthodox
Church Of Greater Washington
2337 Fairland Road 
Silver Spring, MD 20904 
Tel.(301)384-3833 
ekcd$&
Kh^j
eky~lmk
ShiUekcdA
cADUlekcdA
@iG^rekcdA
SulCki
rUlulPjelG
gk^\
1 CakSiH
2 CakSiH
1 glwl[lG
2 glwl[lG
1 pjri^l#A
2 pjri^l#A
tYcl
srs<aUlik
tSG
TSl>\
cJG^r$&
cpCildU$&
c.lYecAzj
K^azJfA
suClik
ujsgaUlik
ijhle$&
sus<c\SdH
plrJsuH
S<lSCu
SulSiH
@Salc\
Ql>pUlik
Sulrl
aJDl
r<oA
<>[kd\
scErUlik
<luj
scDu+=lik
ahlDj
a^luj
as[=lc\
hks[lc\
Sul<'lR
Ls~l: Yei^jd&
SylaG
1 sdlgj#UG
2 sdlgj#UG
zhlfUG
tsEcUG
Ejhj~juG
sdlshlUG
1 sfshlrJdUG
2 sfshlrJdUG
1 fJsalsFsulc\
2 fJsalsFsulc\
fjs^lc\
EJShSalR
tY>luG
ulS[l>\
1 esYflc\
2 esYflc\
1 Sul<'lR
2 Sul<'lR
3 Sul<'lR
ukpl
sixj~lmk

ahulxA ss>>j&

SylaG 1:1

1 sspiA fs ekYfrkA rksm d^=likalu SuCkYdjck ijsr[kyjv+k ijCk SgDdxjH

2 fs YeilvdlG akDl#gA akNkdo}j ilz\p^A svu ckijSC,^j'luj SiGfjgjv+k ijxj[s~} Ls~lchrkA SuCkYdjckijs plcrkalu seOshlc\

3 SylaujH sspi^j'k YejugkA ijxj[s~} ijCklgkalu th*li[=kA tqkfk'fk:

4 rksm ejflilu sspi^jH rj'kA d^=lilu SuCkYdjckijH rj'kA rj$&[k d{eukA calPlrikA K%lds};

5 w/A cA>jv+k pliJpjs c#fjujH rj'k wrj[ukA agjv+j}k Kujs^=qkS'h\[ulH ijCkjuksm @lik cA>jv+k sspiekYfR t'k CfjSulsm rj`=uj[s~mkdukA svujgj[k'irlhSh*l

6 B$& Lis rla^j'luj cdhwlfjdxksmukA TmujH ijCIlc^j'k LrkcgnA igkS^%fj'k d{eukA Ls~lchfIikA Yelejv+fk;

7 LigjH SuCkYdjckij'luj ijxj[s~} rj$xkA K&s~}jgj[k'k;

8 rj$xksm ijCIlcA ci+= Shld^jhkA Yecjalujgj [k'fjrlH BlR @pUA fS' ts sspi^j'k SuCkYdjck akDl#gA rj$&s[h*li[=kA Si%j SclYfA svu+k'k;

9 BlR Tmijmlsf rj$sx Ql^=ksdl%k sspSi ^lH tS~l& tjhkA rj$xksm Lmk[H igkilR clPjS[%fj'k ts Yel=rujH tS~lqkA ulvj[k'k

10 t'kfj'k Lis ekYfsr[kyjv+k ckijSC,SZl ,n^jH BlR ts @lijH @glPj[k' sspiA trj[k cl]j;

11 rj$xksm jgJdgn^j'luj @jdigA ih*fkA rj$&[k rh\Sd%fj'k"

12 Lflufk rj$&[kA trj[kA Qs^lgkajv+k ijCIlc ^lH rj$Sxlmkdosm trj[kA @CIlcA h.jS[% fj'k BlR rj$sx dln\alR il\Vj[k'k;

13 t'lH cS<lpglSg" trj[k SC,A wlfjdxjH t'Selsh rj$xjhkA ih* EhikA K%lSd%fj'k rj$xksm Lmk[H igkilR ehS~lqkA .lijv+k tjhkA Tfkisg akm[A i'k t'k rj$& Lyjulfjgj[gkfk t'k BlR @Yz<j[k'k;

14 uirl[=kA >>=gl[=kA lrjd&[kA >kj<Jr[=kA BlR dm[lgR @dk'k;

15 L$sr Sylajhk rj$SxlmkA ckijSC,A Lyjuj~lR t'lH @SilxA BlR Qgk$jujgj[k'k;

16 ckijSC,s^[kyjv+k trj[k hujh* ijCIcj[k' -i'kA @pUA su<op'kA ejs' uir'kA Lfk gs][luj sspiCfjuldk'kiSh*l;

17 LfjH sspi^js rJfj ijCIlcA S<fkilukA ijCIlc^j'lujs[l%kA sixjs~mk'k; rJfjalR ijCIlc^lH wJij[kA t'k tqkfjujgj[k'kiSh*l;

18 LrJfjsdl%k cfUs^ fmk[k' ark,Ugksm cdh L.fj[kA LrJfj[kA Srsg sspi^js SdleA cI=^jH rj'k sixjs~mk'k;

19 sspis^[kyjv+k Lyjuldk'fk Li[=k sixjilujgj [k'k sspiA Li[=k sixjil[juSh*l;

20 Lis rjfUCfjukA pjiUfIikaluj Lis Lp{CU h]n$& Shldc{j akfH Lis Yei{^jdxlH >kj[k sixjiluj sixjs~}k igk'k Li[=k Yefjil pajh*lfjgjS[%fj'k fS';

21 LiG sspis^ Lyjj}kA Lisr sspisa'k Ql^=k a<fIJdgj[Sul rj dlnj[Sul svu+lsf f$xksm rjgoen$xjH iU=gluj^J'=k" Ligksm ijSidaj h*l^ <{puA Tgk%k Seluj;

22 rjd& t'k eyk sdl%k LiG ao?glujS~luj

23 L]urlu sspi^js Sfwjsr LiG ]uak ark,UR" e]j" rlh\[lhj" Tqwlfj t'jiuksm goeclp{CUaluj alMj[xk;

24 Lfk sdl%k sspiA Lisg f$xksm <{pu$xjsh Sal<$xjH cI#CgJg$sx fjH fjH Lialrj S[%fj'k LCkjujH -hjv+k;

25 sspi^js cfUA LiG iUlwal[j alMj[xk" c{jv+isr[l& c{jsu .wjv+k @glPjv+k LiR tS'[kA ilq\^s~}iR" @SaR;

26 Lfksdl%k sspiA Lisg Lialrglz$xjH -hjv+k Ligksm YcJd& cIl.lijdS.lzs^ cI.liijgkal [j[xk;

27 Li+`A ekgk,lgkA cIl.lijd YcJS.lzAij}k LSrUl rUA dlaA wIhjv+k @Snlmk @ Lih]nalufk Yei^=jv+k; T$sr LiG f$xksm ijY.a^j'k SulzUalu YefjEhA f$xjH fS' Yelejv+k;

28 sspis^ egjlr^jH Pgj~lR Tajh*lfj'k f[i`A sspiA Lisg Kvjfah*l^fk svu\ilR rjd{>kjujH -hjv+k;

29 LiG cdh LrJfjukA pkfukA LfUlYz<ikA pk>+=k jukA rjyiG Lcou" dkh" ejn[A" demA" pkC\CJhA t'ji fj$juiG"

30 dkgx[lG" -,nj[lG" sspiSpI,jd&" rj,\|oglG" zi+=j,\|lG" @YeCAc[lG" ekfkSpl,A chj[k 'iG" alflejfl[lsg Lrkcgj[l^iG" >kj<JrG"

31 rjuahAZjd&" ilhUajh*l^iG" drjiMiG;

32 TO id Yei{^j[k'iG agnSulzUG t'k sspirUluA LiG Lyjj}kA Lisu Yei^=j[ alYfah* Yei^=j[k'igjH Yeclpj[ukAdosm svu+k'k;

SylaG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
You need Internet Explorer 4.0 and up or Netscape 4.xx to view this page.
(Does not work with Netscape 6.0 and 7.0)
Problems? Comments? Please send email to: Web Team, St. Gregorios Orthodox Church, DC