St. Gregorios Malankara (Indian) Orthodox
Church Of Greater Washington
2337 Fairland Road 
Silver Spring, MD 20904 
Tel.(301)384-3833 
ekcd$&
Kh^j
eky~lmk
ShiUekcdA
cADUlekcdA
@iG^rekcdA
SulCki
rUlulPjelG
gk^\
1 CakSiH
2 CakSiH
1 glwl[lG
2 glwl[lG
1 pjri^l#A
2 pjri^l#A
tYcl
srs<aUlik
tSG
TSl>\
cJG^r$&
cpCildU$&
c.lYecAzj
K^azJfA
suClik
ujsgaUlik
ijhle$&
sus<c\SdH
plrJsuH
S<lSCu
SulSiH
@Salc\
Ql>pUlik
Sulrl
aJDl
r<oA
<>[kd\
scErUlik
<luj
scDu+=lik
ahlDj
a^luj
as[=lc\
hks[lc\
Sul<'lR
Ls~l: Yei^jd&
SylaG
1 sdlgj#UG
2 sdlgj#UG
zhlfUG
tsEcUG
Ejhj~juG
sdlshlUG
1 sfshlrJdUG
2 sfshlrJdUG
1 fJsalsFsulc\
2 fJsalsFsulc\
fjs^lc\
EJShSalR
tY>luG
ulS[l>\
1 esYflc\
2 esYflc\
1 Sul<'lR
2 Sul<'lR
3 Sul<'lR
ukpl
sixj~lmk

ahulxA ss>>j&

gk^\ 1:1

1 rUlulPjelG rUluelhrA rm^ju dlh^k Qgj[ H SpC^k ]laA K%luj su<opujsh S>S^*s<aj hkxx Qgk @& fs .lu+=ukA g%kekYflgkaluj Salil>\SpC^k egSpCjuluj el~=lR Seluj;

2 Li'k thJSash[\t'kA .lsu+=[k srlsilaj t'kA g%kekYfl[=k aS<*lR t'kA djShUlR t'kA SeG; LiG su<opujsh S>^\S<*ajHrj'kxx tYElfUG @ujgk'k LiG Salil>\SpC^ksv'k Lijsm fla cjv+k;

3 t'lH srlsilajuksm .^=lilu thJSash[\ agjv+k LixkA g%kekYflgkA SC,jv+k;

4 LiG Salil>UYcJdsx ijil<A dqjv+k Qgk^j[k Ql~=l t'kA aMi&[k go^\ t'k SeG LiG -dSp CA e^kcAigA Lijsm el^=k;

5 ejs' aS<*lrkA djShUlrkA TgkigkA agjv+k L$sr g%kekYflgkA .^=likA dqjj}k @ YcJalYfA SC,j v+k;

6 uS<li fs wrs^ c=Cjv+k @<lgA sdlmk^Ye dlgA Li& Salil>\ SpC^ksiv+k Sd}j}k Salil>\ SpCAij}k am$jS~ldkilR fs agka[Sxlmkdosm ekys~}k;

7 L$sr Li& agka[xkaluj el^=jgk' hAij}k su<oplSpCS^[k am$jS~ldkilR ulYfuluj;

8 t'lH srlsilaj agka[& TgkiSglmkA: rj$& fl#ls Luksm iJ}jSh[k am$jS~ldkijR agjv+ iSglmkA tS'lmkA rj$& svufkSelsh uS<li rj $SxlmkA pusvu+kalylds};

9 rj$& fl#ls .^=lijs iJ}jH ijYClaA YelejS[ %fj'k uS<li rj$&[k d{erh\dkalylds} t'k eyk Lisg vkA>jv+k LiG Kv+^jH dgk;

10 LiG LiSxlmk: B$xkA rjS'lmkdosm rjs wr^j s Lmk[H Selgk'k t'k eyk;

11 Lfj'k srlsilaj eyfk: ts a[Sx" rj$& am $js~lu\s[l&ijR t#j'k tS'lmkdosm Selgk'k_ rj$&[k .^=l[lglujgj~lR Trj ts Kpg^jH ekYflG KS%l_

12 ts a[Sx" am$js~lu\s[l&ijR Qgk ekgk,rk .l u+=ulujgj~lR trj[k YeluA dqjkSeluj Lh*" L $sr Qgk @C trj[k%luj}k TO glYfjfS' Qgk ek gk,'k .lu+=uluj ekYflsg Yecijv+lhkA

13 Li[=k YelualdkSilxA rj$& Li[=luj}k dl^jgj [kSal_ rj$& .^=l[lsg tmk[lsf rjh\[kSal_ Lfk Si%l" ts a[Sx uS<liuksm ssd trj[k ijSglPaluj ekys~}jgj[ulH rj$sx ijvlgjv+k BlR ixsg iUcrj[k'k;

14 LiG ejs'ukA sel}j[gk Ql~=l Llijusu vkA>jv+k ejgjk goS^l LiSxlmk eMjrj'k;

15 LS~l& Li& : rjs cS<lpgj fs wr^jsukA fs SpisukA Lmk[H am$jS~luSh*l rJukA rjs cS<lpgjuksm ej'lsh selu\s[l&d t'k eyk;

16 Lfj'k go^\: rjs' ij}kejgjilrkA rjs dosmigl sf am$jS~ldkilrkA tS'lmk eyugkSf rJ Seldk S'm^k BlrkASelgkA rJ el[=kS'm^k BlrkA el [=kA rjs wrA ts wrA" rjs sspiA ts ssp iA;

17 rJ agj[kS'm^k BlrkA agjv+k Lm[s~mkA agn^l hh*lsf BlR rjs' ij}kejgjlH uS<li f[i` ikA LPjdikA tS'lmk svu+kalylds} t'k eyk;

18 fS'lmkdosm SelgkilR Li& Ksyv+jgj[k'k t'k d%S~l& Li& LiSxlmk cAclgj[k'fk afjul[j;

19 L$sr LiG g%kSegkA S>S^*s<Aisg rm'k Li G S>S^*s<ajH t^juS~l& e}nAakqkirkA Ligk smrjaj^A Txdj Ti& srlsilajSul t'k YcJwrA eyk;

20 Li& LiSglmk eyfk: srlsilaj t'h* alyl t'k ts' ijxj~jR ci+=CdfR tS'lmk -MikA ssd~lukxxfk Yei^=jv+jgj[k'k;

21 rjyixluj BlR Seluj" Qqjixluj u<li ts' am[jigk^jujgj[k'k uS<li trj[k ijSglP aluj cl]Jdgj[ukA ci+=CdfR ts' pk:Dj~j[ukA svujgjs[ rj$& ts' srlsilaj t'k ijxj[k'fk t#k_

22 T$sr srlsilaj Salil>\SpC^krj'k dosmSel' agkad& go^\t' Salil>UYcJukaluj am$ji'k L iG uis[lu\^js @gA.^jH S>S^*s<ajH t^j;

gk^\
1
2
3
4
You need Internet Explorer 4.0 and up or Netscape 4.xx to view this page.
(Does not work with Netscape 6.0 and 7.0)
Problems? Comments? Please send email to: Web Team, St. Gregorios Orthodox Church, DC